MERKEFORHANDLER: Melhus Bil i Trondheim.

Leasing av bil:

Bilbransjen vil ha omstridt leasing-gebyr

Bilbransjen mener de kan kreve omstridt gebyr på leasing av bil for å gjøre leasing-avtalene tryggere for kundene.

Publisert
LEASINGKUNDE: Erik Dølmo.

Melhus Bil i Trøndelag krevde 15.625 kroner i gebyr for å underskrive på skifte av leasing­taker, da Erik Dølmo måtte ut av leasingavtalen – fordi familie­forøkelse krevde bil med flere seter.

Etter press blant annet fra Forbruker­rådet trakk Melhus Bil til slutt gebyrkravet.

Det betyr imidlertid ikke at de endrer praksis.

Bilforhandleren vil ikke svare på spørsmål om den konkrete konflikten med den ene kunden sin. Men i en epost hvor de forklarer hvordan leasingskifte bør skje, holder de fast ved at de gjør arbeid som vurdering av tilstanden, og at de gir viktig informasjon til neste leasingtaker.

Dette ønsker bilforhandleren betalt for.

– Betydelig risiko

– Vi ser dessverre at mange leasing­takere ikke er kjent med den betydelige risikoen det er å overta en leasingavtale. For å ivareta både tidligere og ny leie­taker, mener vi det er avgjørende at det gjennomføres en god prosess, skriver assisterende konsernleder Rune Hagen i Melhus Bil i en epost til Motor.

Svært mange leaser bil. Ved leasing låser man seg til en leasingavtale på tre, i noen tilfeller fire år. Oppstår det ting i livet som gjør at man må ut av leasingavtalen, som arbeidsledighet, skilsmisse osv., mister man start­leien. Dessuten må du betale et bruddgebyr på inntil seks månedsleier.

Du kan unngå dette ved å finne en ny leasingtaker som vil overta leasingavtalen.

Tre parter

Bilforhandleren i Trøndelag får støtte fra Norges Bilbransjeforbund, deres egen bransjeorganisasjon. Leasing og leasingskifte er et trepartsforhold mellom kunde, leasingselskap og bilforhandler, påpeker bilbransje­forbundet.

– For at eksisterende leietaker og ny leietaker skal ha trygghet, og at ny leasingtaker ikke må risikere å betale for tidligere leietakers skader eller unormal slitasje, må bilen inn til kontroll hos bilforhandler, skriver fagsjef Tore Rylander i Norges Bilbransjeforbund.

FAGSJEF: Tore Rylander

Varierende praksis

Dette arbeidet må bilforhandlerne ta seg betalt for, mener bilbransje­forbundet.

Men de vil ikke mene noe om hvor mye det bør koste.

– Vi legger oss ikke borti hvordan medlemmene priser sine tjenester. Tidsbruken for arbeidet vil også variere, sier Tore Rylander.

– Melhus Bil tar 15.625 kroner. Hva tenker du om det?

– Jeg har ikke lyst å kommentere det.

Bilbransjeforbundets erfaring er at praksisen ved leasingskifte varierer mellom landets bilforhandlere.

– Noen tar seg ikke betalt for dette. Men jeg tror de fleste tar seg betalt, sier Rylander.

– Ikke behov

Ole Jørgen Berg-Nielsen driver firmaet Autorelease, som kobler gamle og nye leasingtakere med hverandre.

Han påpeker at i sakene han bistår, godtar den nye leasingtakeren å overta bilen slik den er fremstilt for hen («as is»).

– Da skal det ikke være behov for at bilforhandlerne må gjøre så mye som de hevder at de må, utover å underskrive på papirene, sier Berg-Nielsen.

I de tilfellene leasingtakeren selv finner ny leasingtaker, mener han bilforhandlerne må godtgjøres gjennom etableringsgebyret fra finansselskapet, som leasingtakeren allerede har betalt.

– Lovløst

Forbrukerrådet mener leasingbytte nå preges av lovløse tilstander.

– Regelverket for kreditorskifte er tydelig regulert. Men det er ikke tilfelle med såkalt debitorskifte, eller leasingbytte som det også kan kalles, sier Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet har derfor flere ganger bedt Justisdepartementet om å utforme klare regler for leasingbytte, slik at det blir lik bransjepraksis, som ikke er forbruker-fiendtlig.

Justisdepartementet har foreløpig ikke gjort dette.