UTEN BIL: Hos Erik Dølmo og sønnen Theo er garasjen foreløpig tom etter at Erik endelig ble kvitt leasingbilen.

Fikk uventet leasing-gebyr:

Forlanger gebyr for å skifte navn på leasingkontrakten

Bilforhandleren krever et gebyr på nesten 16.000 kroner fordi kona til Erik Dølmo ble gravid, og paret må ut av en leasingavtale når bilbehovet endrer seg.

Publisert Sist oppdatert

– Bilforhandlere har ikke anledning til å påføre kundene gebyr etter eget forgodtbefinnende, sier Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Bilbehovet til Erik Dølmo på Ottestad utenfor Hamar endret seg brått i sommer, da kona ble gravid med parets andre barn.

Dølmo trodde imidlertid det skulle gå greit å bli løst fra leasingkontrakten han inngikk bare et halvt år tidligere. Da leaset han, gjennom enkeltmannsforetaket han har som tømrer, den toseters pickupen Ford Ranger Raptor for en periode på tre år fra Ford-forhandleren Melhus Bil i Trondheim.

– Men det ble både veldig vanskelig og dyrt, sier Dølmo.

– Forstår ikke

Dersom du trenger å komme ut av en leasingkontrakt, må du finne en som vil overta leasingkontrakten din. Å si opp lesingavtalen med forhandler er svært dyrt. I dette tilfellet var ny leasingtaker på plass etter bare en ukes tid, gjennom firmaet Autorelease.

Likevel tok det cirka to og en halv måned å få ordnet det formelle med bilforhandleren. Dessuten ble Dølmo avkrevd et gebyr fra bilforhandleren på 15.625 kroner. Dette er ikke kontraktsfestet.

– Jeg forstår egentlig ikke hva jeg skulle betale for, sier Dølmo.

Les lenger ned hva Melhus Bil svarer.

15 år

Heller ikke Ole Jørgen Berg-Nielsen i Autorelease forstår hvorfor Melhus Bil krever gebyret, og hvorfor de brukte så lang tid. Gjennom sitt firmahar han de siste 15 årene hjulpet rundt et par tusen leasingtakere med å komme seg ut av leasingkontrakten når livssituasjonen og bilbehovet endrer seg.

– Vi hjelper blant annet kunder som blir arbeidsledige og ikke lenger har råd til leasingbilen, eller de som skiller seg, forteller Berg-Nielsen.

Jobben med å ordne det formelle og finne ny leasingtaker tar Autorelease 6500–12.500 kroner for. Normalt er det en jobb som Autorelease gjør over noen dager, maksimalt et par uker.

Et sete for lite

I sommer tok Erik Dølmo kontakt med Berg-Nielsen for å få hjelp med å finne en ny leasingtaker til den nesten helt nye pickupen, som altså har minst et sete for lite når barn nummer to melder sin ankomst.

Bare en uke senere hadde altså Berg-Nielsen en ny leasingtaker klar – en som ville overta leasingavtalen, pickupen og avtaleforpliktelsene.

Men det skulle ta mye lenger tid å få bilforhandleren i Trondheim til å signere på leasingbyttet.

– Desperat

– Først greide jeg ikke å få kontakt med dem, hverken på telefon eller epost. Deretter nektet de å undertegne de nødvendige papirene, også sluttet de å svare meg.

Imens gikk tiden. Den nye leasingtakeren fikk ikke tilgang til bilen, og Dølmo måtte fortsette å betale de løpende utgiftene på den.

– Plutselig krevde dessuten Melhus Bil 12.500 kroner pluss moms av meg.

Motor har fått kopi av epost-korrespondanse hvor Ford-forhandleren forklarer hvorfor de mener de skal ha disse pengene, som utgjør nærmere 16.000 kroner inkludert moms.

– Jeg ble etter hvert så desperat at jeg godtok å betale gebyret, sier Dølmo.

Kritiske

I midten av oktober var leasingskiftet endelig i orden, to og en halv måned etter at Dølmo gjorde første henvendelse til Melhus Bil.

Både han og Ole Jørgen Berg-Nielsen er kritiske til tidsbruken og pengekravet fra bilforhandleren i Trondheim.

– Det står ingenting i leasingkontrakten om at jeg må betale et slikt gebyr dersom jeg trenger å finne en ny leasingtaker til bilen, sier Dølmo.

Berg-Nielsen i Autorelease bekrefter at leasingkontrakten til Dølmo ikke har et slikt punkt.

– Ekstra penger

Regningen med de nesten 16.000 gebyrkronene har Erik Dølmo foreløpig ikke fått. Ole Jørgen Berg-Nielsen håper den heller ikke kommer, og at Ford-forhandleren dropper kravet.

– Vi har spurt Melhus Bil om hvor det står at de kan ta et slikt gebyr. De har ikke svart oss, sier Berg-Nielsen.

Han mener pengekravet fra Ford-forhandleren er et ønske om å tjene ekstra penger.

– Jeg mener de tar penger for noe de ikke skal ha penger for, og at de på denne måten forsøker å tjene ekstra på leasingtakere.

Berg-Nielsen viser til at i de fleste tilfellene går videreføring av leasingkontrakter smertefritt.

– Senest nå denne uka har det gått helt greit med en annen Ford-forhandler, forteller han.

Melhus Bil i Trondheim.

– Vil sikre oss

Melhus Bil forklarer gebyret med at de vil ha gode rutiner ved endring av leietaker på aktive leasingavtaler.

– Vi ønsker å sikre at alle parter ivaretas på best mulig måte, og at de har fullstendig informasjon om krav og forpliktelser fra både bilfabrikanten og finansieringsselskapet, skriver assisterende konsernleder Rune Hagen i en epost til Motor.

Svarer ikke

Motor har stilt Melhus Bil en rekke spørsmål.

I tillegg til å spørre om hvorfor de tar gebyret, har vi også spurt om:

  • Hvor i kontrakten med Erik Dølmo er gebyret beskrevet?
  • Får alle et slikt gebyr?
  • Er gebyret avklart med importøren Ford Norge?
  • Hvorfor tok det så lang tid å få ordnet de formelle underskriftene?
  • Og, siden Dølmo fortsatt ikke har fått fakturaen: Kommer dere til å sende regningen?

Hagen har ikke svart på disse spørsmålene.

– Vi ønsker ikke å uttale oss om konkrete kundesaker. Men på generelt grunnlag har vi, basert på tidligere erfaringer, sett behovet for å ha gode rutiner ved endring av leasingavtaler, slik at alle parter i tilstrekkelig grad er kjent med ansvaret og forpliktelsene man har ved å overta en løpende leasingavtale.

– Ikke behov

Ole Jørgen Berg-Nielsen i Autorelease påpeker at i kontrakten for overdragelse godtar den nye leasingtakeren å overta bilen slik den er fremstilt for ham («as is»).

– Da skal det ikke være behov for at Melhus Bil må gjøre så mye som de hevder at de må, utover å underskrive på papirene, sier Berg-Nielsen.

Reagerer

Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet, er klar på at Melhus Bil ikke kan ilegge Dølmo gebyret, dersom det ikke er en del av leasingkontrakten.

– Bilforhandlere og andre næringsdrivende har ikke anledning til fritt å påføre kundene gebyr etter eget forgodtbefinnende, selv om de selv føler at det vil være rettmessig. Næringsdrivende trenger et hjemmelsgrunnlag for å kreve gebyret, og kundene skal på forhånd være gjort kjent med gebyrene, sier han.

– Dropp gebyret

Jorge Jensen oppfordrer Melhus Bil til å droppe gebyret.

– Jeg forstår det slik at gebyret ennå ikke er oversendt fra Melhus bil. Slik bør det forbli. Det de bør gjøre nå, er å tydelig si til Bølmo at han kan glemme gebyret.

Erik Dølmo selv har ikke lyst til å lease flere biler.

– Tidligere har jeg bare eid biler. Dette er første gang jeg leaser. Det frister ikke til gjentakelse.