DEBATT:

– Nei, Motor, dette stemmer ikke

God, kritisk og grundig forbruker­journalistikk er uhyre viktig. Det utelukker ikke rom for litt selvrefleksjon i Motor-redaksjonen.

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Innholdet gir uttrykk for innsenderens meninger. Ønsker du å sende et leserinnlegg til Motor? Send til redaksjonen@motor.no

I det konkrete tilfellet Motor omtaler denne uken, har vi forsøkt å finne løsninger i dialog med kunden, og dessverre har ikke dette ført frem. Helt unntaksvis ender slike saker i rettsapparatet, slik denne dessverre ser ut til å gjøre. Når Motor likevel lager en sak med kunden som kilde alene, så mener vi det er en fare for at saken blir ubalansert. Dette forsterkes av at saken føres i pennen av en journalist som tidligere har innrømmet at han personlig har noe imot virksomheten vår. Derfor reagerte vi, og derfor reagerer vi ekstra sterkt når den samme journalisten skjeller oss ut i arbeidet med saken. 

Mer om det snart. Men først må vi rydde litt i kommentaren til redaktør Raaum, slik at det blir riktig. 

Vi forstår at vi ikke kan bestemme hvilke journalister som dekker virksomheten vår, men vi forventer at journalistene stiller med et balansert og sannhetssøkende utgangspunkt. Vi møter flere titalls journalister hver eneste uke, og det er kun i møte med én av disse at vi har blitt tvunget til å reagere slik vi har gjort nå. Fordi vi har grunn til å tro at denne journalisten ikke fremstiller oss, og sakene vi omtales i, på en balansert og objektiv måte. 

Det har vært flere ugreie hendelser med denne journalisten. Han har skrevet at vi ikke har villet kommentere kritisk omtale, når vi beviselig har svart ham. Vi opplever at sitatene våre blir «klippet» så vi ikke kjenner oss igjen i dem, og vi har altså gjennom SMS-dialog fått bekreftet at vedkommende misliker oss. 

Ved den siste hendelsen lovet redaktøren at dette ikke skulle skje på nytt. Men så er vi altså her igjen. 

Så til følgende påstand fra Raaum: 

«Møllers advokater ønsker derimot ingen forhåndsprosedyre i mediene, noe som er i deres fulle rett. Men det er flaut når Møllers kommunikasjonsdirektør hevder at det er loven som hindrer dem.» 

Vi mener selvsagt ikke at lovverket nekter oss å kommentere saken. Imidlertid er det vanlig praksis å ikke gå i detalj på en sak som skal behandles rettslig, men heller vente til utfallet av prosessen er i mål. Dette ble presisert direkte til redaksjonen (også på epost til Raaum selv), men åpenbart oversett i Raaums kommentar, der han heller velger å fordumme oss. 

Så til en annen misforståelse: 

«I dialogen om den aktuelle saken kom han med et hjertesukk om at «dere fornekter dere ikke», etter at en kommunikasjonsmedarbeider i Møller-systemet advarte om fare for skjev dekning hvis bare den ene parten kom til orde.» 

Nei, min kollega advarte ikke om noe som helst i denne samtalen. Han presenterte seg og fortalte at han hadde snakket med redaksjonssjefen. At vi hadde snakket med hans overordnede først, reagerte journalisten voldsomt på, og dette kom ut i en form som gjorde at min kollega til slutt ble nødt til å legge på. Ikke hverdagskost i møte med journalister, heldigvis. 

Raaum bruker sin troverdighet som redaktør til å beskrive hva som skjedde i den aktuelle samtalen, som han selv ikke deltok i. Her skulle vi ønske at han hadde fortalt leserne sine at det er versjonen til egen journalist han formidler, og ikke nødvendigvis det som faktisk hendte. 

Ryggmargsrefleksen om å beskytte journalistikken og egen journalist, den er viktig for en redaktør. Og så vet vi samtidig at det pågår gode diskusjoner i Medie-Norge om redaktører og redaksjoners evne til å ta selvkritikk. Vi håper det er rom for mer av dette også i Motor-redaksjonen i denne saken. 

Vi vil benytte anledningen til å presisere at vi har et ryddig og profesjonelt forhold til Motors øvrige redaksjon, og at den problemstillingen vi kjemper mot her heldigvis er et enkelttilfelle vi aldri har opplevd maken til. 

Så skal vi ikke kjede Motors lesere med dette unødige mye, men ønsker altså å poengtere at en sak har flere sider. Dette gjelder også i mediesaker som kan fremstå som helt åpenbare for leseren.