VANT: Tor Lømo-Hansen (innfelt) vant en årelang kamp mot Møller Bil.
VANT: Tor Lømo-Hansen (innfelt) vant en årelang kamp mot Møller Bil.

Møller, Norges største bilforhandler:

Krevde 40.000 kr for mulig skade begått av forrige leasingtaker

– Jeg er ferdig med Møller for godt. Denne saken har gått ut over nattesøvnen min, sier Tor Lømo-Hansen.

Publisert Sist oppdatert

I snart tre år har han kjempet mot Møller, etter å ha leaset bil av det som er Norges største bilforhandler, og Norges største leasingselskap.

– Mange ville blitt skremt av Møller, gitt opp og betalt det de krever, sier Tor Lømo-Hansen, som bor i Kragerø.

Men ikke han.

Det begynte så greit i desember for snart fire år siden. Da overtok han en leasingavtale fra en annen privatperson.

– Kona og jeg ventet på vår nye Tesla. I mellomtiden fant vi en Volkswagen Golf som vi kunne overta de siste 10 månedene av leasingavtalen på.

Feil drivstoff

Høsten 2019 leverte han Golfen tilbake til Møllers anlegg på Ryen i Oslo, som deretter takserte bilen.

Etter det sendte de ham en regning på 46.000 kroner for to små riper til 6000 kroner, og for det som omtales som en «mulig» senskade på motoren på nesten 40.000 kroner.

Det var altså ingen påvist og dokumentert skade, men en mulig senskade Møller ville ha erstatning for.

Møller krevde pengene fordi den tidligere leasingtakeren i sin avtaleperiode hadde fylt feil drivstoff på bilen.

Ved overtakelse av leasingkontrakten signerte Lømo-Hansen på at han var kjent med bilens tilstand. Den signaturen brukte Møller som argument for å fremme kravet.

Møller reparerte

– Men det var aldri noen problemer med motoren mens jeg hadde bilen. Jeg fikk hverken feilmeldinger eller varsler. Møller fortalte meg heller ikke om feilfyllingen ved overtakelsen. Hadde de gjort det, ville jeg aldri overtatt leasingavtalen.

Det høres med til historien at det var den samme Møller-avdelingen som reparerte bilen etter feilfyllingen. Tidligere leasingtaker har dessuten betalt 5000 kroner for reparasjonen.

Sendte til inkasso

Da Tor Lømo-Hansen ikke ville betale og bestemt bestred kravet, sendte Møller pengekravet til inkasso.

– Mange ville blitt skremt til å betale en slik inkassoregning, sier Lømo-Hansen, som nå har fått hjelp av forbrukermyndighetene på en helt ekstraordinær måte.

Forbrukerklageutvalget, som behandler konflikter etter kjøp av varer og tjenester, tar normalt ikke leasing-konflikter. Men i denne saken har de gjort et unntak som de i henhold til lovverket har anledning til.

De har behandlet Lømo-Hansens sak som en prinsippsak, fordi leasing angår mange forbrukere, og fordi det er behov for rettslige avklaringer.

Fullt medhold

Forbrukerklageutvalget har gitt Lømo-Hansen fullt medhold.

Utvalget mener det ikke er nødvendig å ta stilling til om han burde blitt informert om feilfyllingen gjort av forrige leasingtaker, fordi det ikke er dokumentert skade på bilen.

– Det følger av alminnelige bevisregler at det er den som fremmer et krav som har bevisbyrden. Utvalget kan ikke se at Møller har fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon, heter det i vedtaket.

De mener også de to små ripene bare er normal slitasje, som Lømo-Hansen heller ikke skal betale for.

Rettskraftig

Fra daglig leder Svein Morten Bergh ved Møller Bil Ryen blir det opplyst at Møller av «hensyn til kunden» har valgt å ikke gå videre.

– Vi har vurdert å forfølge saken videre, fordi det etter vårt skjønn ligger flere feilslutninger og misforståelser til grunn for dommen. Men hensynet til kunden har gjort at vi har bestemt oss for å la dommen bli stående i dette tilfellet, heter det i en skriftlig kommentar fra Møller Bil Ryen.

Det ferske vedtaket i Forbrukerklageutvalget er dermed rettskraftig.

Både Forbrukerrådet og NAF reagerer på Møllers krav.

– Det er ikke fremlagt eller angitt noe som danner grunnlag for eller sannsynliggjør kravet, sier NAF-advokat Jens Christian Riege.

Han mener også at Møller burde informert om feilfyllingen gjort av forrige leasingtaker.

– Dette blir jo som om du ved kjøp av en bruktbil fra Møller skal være nødt til å høre med tidligere eier om bilens tilstand. Det gir ingen mening.

– Må dokumentere

Forbrukerrådet mener at store aktører som Møller må dokumentere sine krav på en ryddig måte.

– Kjente risikoer ved debitorskifte skal det informeres om. Den som krever noe, må bevise de faktiske forholdene som begrunner kravet. Det har ikke Møller gjort her, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Forventer unnskyldning

Tor Lømo-Hansen på sin side er glad han har fått klart medhold hos Forbrukerklageutvalget.

– Jeg har tapt en del nattesøvn på denne saken. Ikke på grunn av pengene, men på grunn av følelsen av å bli behandlet urettferdig.

Han forventer nå en unnskyldning fra Møller.

– Dette har vært en sak mellom David og Goliat, og også denne gangen var det David som vant, sier Lømo-Hansen, med henvisning til en annen leasingkonflikt hvor Møller var involvert, og som Motor nylig skrev om.