MØLLER-BIL: Familiefaren leaset en Møller-bil gjennom Møllers finansieringsselskap VW Møller Bilfinans.

Føler seg stemplet som kjeltring:

Skylder 27.000 kr, Møller ville ta bilen

Volkswagen Møller Bilfinans gikk til tingretten for å ta bilen fra en familiefar som skylder 27.000 kroner. Tingretten mener beløpet er altfor lite til at de skal få medhold. Nå vurderer Møller å endre praksisen.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg føler det er David mot Goliat, sier familiefaren, som er bosatt i Oslo.

Ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett skylder Oslo-mannen cirka 27.000 kroner til Volkswagen Møller Bilfinans, som er et av landet største leasingselskaper.

Mannen i 30-åra har i halvannet år leaset en Volkswagen ID.4, og det er i hovedsak de månedlige terminene mannen en tid skal ha latt være å betale. I tillegg skal han også i en kortere periode ikke ha hatt pålagt forsikring på bilen.

Ville bruke særregel

Da satte leasingselskapet i verk et stort apparat mot mannen.

I stedet for å kreve inn pengene på vanlig måte gjennom inkassoselskap, engasjerte de en utreder til å etterforske, og de gikk til Oslo tingrett for å få medhold i at bilen kan tas fra mannen uten at han hverken får vite om begjæringen eller får uttale seg.

Leasingselskapet krevde at det ble brukt en særregel i tvisteloven.

På denne måten ville de få bilen tilbake og umiddelbart avslutte leasingforholdet. Av kjennelsen fremgår det at de i ettertid planla å kreve inn det mannen skylder.

Hurtigbehandling

Møller krevde også at begjæringen ble hurtigbehandlet, selv om det var ved inngangen til sommerferien og rettsferien.

Dersom Møller hadde fått medhold, ville ikke bare mannen mistet bilen han leaset. Han ville også blitt påført store sakskostnader og gebyrer. Bare advokaten som bisto Møller, skulle ha 12.000 kroner.

Nektet å straksbehandle

Ved medhold ville Møller kunne krevd at namsmannen oppsøkte bilkunden og tok kontroll over bilen, med samme tvangsvirkemidler som når namsmannen foretar utkastelse fra en bolig.

Dette skal være en vanlig fremgangsmåte ved betalingsmislighold hos Møller. Møller har i et rettsmøte opplyst at leasingavtaler inneholder en klausul om tvangsmessig tilbakelevering i slike tilfeller.

Men Oslo tingrett nektet å straksbehandle kravet. De ga heller ikke Møller medhold i begjæringen om midlertidig forføyning.

Dommeren i Oslo tingrett refset Møller på en rekke andre punkter i saken. Det kan du lese om nederst – eller her: Dommer anklager Møller for bevisste lovbrudd

Feil påstand

I sin kjennelse uttaler tingretten at misligholdet utgjør en beskjeden sum penger, som ikke er tilstrekkelig grunn for ressurskrevende myndighetsutøvelse gjennom namsmannen.

Det er først og fremst jeg som har rotet det til ved ikke å betale leasing­regningene. Men jeg føler dette har vært David mot Goliat

Oslo-mann som skylder Møller penger

Tingretten påpeker også at Møller i begjæringen ettertrykkelig hevdet at de ikke kan tegne forsikring på en bil de leaser ut. Men da tingretten ba Møller redegjøre for denne påstanden, erkjente Møller at påstandene de selv kom med var feil – og at de har adgang til å tegne slike forsikringer.

Tingretten mener derfor leasingselskapet kunne tegnet forsikring på leasingbilen, og dermed eliminert eller redusert faren for tap.

– David mot Goliat

Motor har snakket med mannen som Møller gikk til sak mot. Han er en familiefar i 30-åra, bosatt i Oslo.

– Det er først og fremst jeg som har rotet det til ved ikke å betale leasingregningene. Men jeg føler dette har vært David mot Goliat. Derfor er jeg glad for kjennelsen. All honnør til dommeren, sier mannen.

Han forteller at de 27.000 kronene i hovedsak var månedsleie på leasingbilen.

– De ville altså ta bilen etter at jeg ikke betalte månedsleien i tre måneder. De forskutterer at jeg er en kjeltring. Men jeg er en helt vanlig fyr med fast jobb. Da jeg rotet det til økonomisk, valgte jeg heller å bruke pengene på mat og bleier, sier han.

Leasingbilen er nå levert tilbake i fin stand, ifølge mannen.

Ikke intervju

Motor har stilt en rekke spørsmål til Møller. Administrerende direktør Arne Lyslo Kristiansen i Volkswagen Møller Bilfinans vil ikke stille til intervju, og svarer på spørsmål på epost gjennom kommunikasjonsdirektør Øyvind Rognlien Skovli.

På spørsmål om hvorfor Møller ønsker å avvike fra normal prosedyre for 27.000 kroner, skriver Møller at «det ikke alltid er betalingsmislighold alene eller beløpsstørrelsen som utløser andre fremgangsmåter eller grunn for sikring».

Ikke anke

Kristiansen skriver gjennom sin kommunikasjonsdirektør at de tar kjennelsen til etterretning, og at de vil vurdere om de skal gjøre endringer i praksisen sin.

Møller svarer ikke klart på om kjennelsen ankes. Men hos Oslo tingrett får Motor opplyst at kjennelsen ikke er anket inn for lagmannsretten.