GRATIS: På E18 ved Fokserød i Sandefjord er det fortsatt gratis for elbiler.
GRATIS: På E18 ved Fokserød i Sandefjord er det fortsatt gratis for elbiler.

Stor oversikt over bompenger:

I disse bommene er det fortsatt gratis for elbiler

Elbilistene kan fortsatt vinke fornøyd til kameraene i mange av landets bompengeanlegg. Her er oversikten over hvor elbilistene kjører gratis – og hvor de må betale.

Publisert

Fra 1. juni 2019 ble det innført bompengebetaling også for elbiler i bomringene rundt Oslo, og fra siste årsskifte ble takstene doblet.

Siden har stadig flere bomanlegg fulgt etter. Nå må elbilistene betale i et 20-talls bompengeanlegg.

Men fortsatt er det helt gratis i et 20-talls andre bompengeanlegg landet rundt, ifølge en helt fersk og oppdatert oversikt fra Fremtind Service, som er Norges største utsteder av Autopass-avtaler med 750 000 kunder.

Gratis-bommene

Det er fortsatt helt gratis for elbiler i blant annet bompengeanleggene langs E6 fra Gardermoen til Otta i Gudbrandsdalen, i bomringen i Trondheim, og på E6 mellom Trondheim og Stjørdal.

Her er full oversikt over gratis-bommene fra Fremtind Service:

 • Bypakke Nedre Glomma
 • Bypakke Grenland
 • E6 Gardermoen - Moelv
 • E6 Oppland
 • E6 Ringebu - Otta
 • Kongsvingervegen
 • E16 Oppland
 • E18 Vestfold
 • E134 Buskerud
 • Fv34 Oppland
 • Gausdalsveien
 • Hallingporten
 • Rv4 Oppland
 • Rv 36 Telemark
 • Miljøpakken Trondheim
 • E6 Vindåsliene
 • Fv17 / Fv720
 • E6 Trondheim - Stjørdal
 • Fv715 Krinsvatn
 • Fv714 Lakseveien
 • E136 Tresfjordbrua
 • Nordland bompengeselskap
 • Helgeland veiutvikling
 • Hålogalandsbrua
 • Ryaforbindelsen

NB! For å kjøre gratis må du ha en aktiv og gyldig Autopass-avtale. Uten Autopass-avtale betaler du fullpris.

Inntil 50 prosent

Bompengeselskapene kan ifølge et stortingsvedtak kreve inntil 50 prosent betaling for elbiler, i forhold til taksten for fossilbiler.

I flere av bompengeanleggene hvor det fortsatt er gratis, vurderes det nå innføring av bompenger også for elbiler. Da må politikerne vedta det.

De fleste bomanleggene som krever betaling for elbiler har lagt seg på 50 prosent betaling, eller sagt på en annen måte; 50 prosent rabatt for elbiler.

Noen få har enda større rabatt. I bomringen i Bergen får elbilene hele 80 prosent rabatt, etter en endring fra siste årsskifte. På bomanlegget på fylkesvei 311 i Vestfold får du 60 prosent rabatt.

RABATTRINGEN: Trafikk med og uten elbiler på Ring 3 i Oslo.
RABATTRINGEN: Trafikk med og uten elbiler på Ring 3 i Oslo.

Rabatt-bommene

Her er full oversikt fra Fremtind Service over bompengeanleggene hvor du per i dag må betale for elbil, og hvor stor rabatt du får:

 • Bomringene rundt Oslo, både i «bygrenseringen», «Osloringen» og «indre ring» (50-55 % rabatt)
 • E18 Telemark (50 % rabatt)
 • Fv33 Oppland (50 % rabatt)
 • FV311 Presterødbakken (60 % rabatt)
 • Rv3 og Rv25 Hamar - Elverum (50 % rabatt)
 • Bomringen i Bergen (80 % rabatt)
 • Bymiljøpakken på Nord Jæren (50 % rabatt)
 • Ryfast (50 %)
 • Haugalandspakken (50 % rabatt)
 • Askøypakken (50 % rabatt)
 • Bømlopakken (50 % rabatt)
 • E18 Tvedestrand - Arendal (50 % rabatt)
 • Finnfast (50 % rabatt)
 • FV45 Gjesdal (50 % rabatt)
 • Førdepakken (50 % rabatt)
 • Hardangerbrua (50 % rabatt)
 • Kvamspakken (50 % rabatt)
 • Nordlandspakken (50 % rabatt)
 • Vossapakken (50 % rabatt)
 • T-forbindelsen (50 % rabatt)
 • Troms bompengeselskap, Harstadpakken (50 % rabatt)
 • Veipakke Salten (50 % rabatt)

Også her: For å få rabatten må du ha en aktiv og gyldig Autopass-avtale. Uten avtale må du betale fullpris.

NB! Kristiansand har ikke hatt bomring siden nyttår. Men bomringen blir snart gjeninnført, trolig i løpet av våren. Da blir det betaling også for elbiler, med 50 prosent rabatt.