KRITISK: Thomas Iversen (innfelt) og Forbrukerrådet oppfordrer Møller til å snakke mer med kundene sine.

Forbrukerrådet kritiske:

– Voldsom reaksjons­form fra Møller

Bare i Oslo har banker og leasingselskaper nærmere 400 ganger de siste årene gått til retten med krav som påfører bileiere store problemer.

Publisert

– Reaksjonsformen er voldsom, mener Forbrukerrådet – som ber bankene og leasingselskapene gjøre noe så enkelt som å prate mer med kundene sine.

Svært mange lesere har latt seg engasjere av historien om Oslo-mannen som ikke greide å betale leasingregningen sin i tre måneder.

Uten at han hverken fikk vite om det eller langt mindre uttale seg, krevde Volkswagen Møller Bilfinans at Oslo tingrett skulle godkjenne at namsmannen skulle bistå Møller med å ta bilen fra Oslo-mannen.

Men dommeren i Oslo tingrett sa nei – og anklaget i stedet Møller for dårlig etikk og bevisste lovbrudd.

Volkswagen Møller Bilfinans er blant landets største leasingselskaper.

374 krav

I kjennelsen skrev tingrettsdommer Terje Reinholt Johansen at det er et voksende og stort volum saker i Oslo tingrett, hvor leasingselskaper og banker ber om at det tas ekstraordinære skritt mot bilkunder som skylder penger.

En oversikt Motor har fått fra Oslo tingrett, viser at tingrettsdommeren har rett i volumet.

Hele 374 ganger fra 2014 og til oktober i år har banker og leasingselskaper gått til Oslo tingrett og krevd det som på juss-språket kalles midlertidig forføyning etter mislighold av leasingavtaler eller billån.

Det årlige antallet varierer fra i underkant av 30 til i overkant av 60.

Store kostnader

Oslo tingrett behandler cirka en femtedel av alle sivile tvister i Norge. Dersom andelen er like stor blant de øvrige tingrettene i Norge, innebærer det at banker og leasingselskaper går til dette skrittet i 200–300 saker årlig.

NAF-advokat Jens Christian Riege påpeker at denne reaksjonsformen påfører bileierne store ekstra kostnader i gebyrer og andre kostnader. Bankene og leasingselskapene kunne i stedet gått til vanlig inkasso.

Riege synes 374 begjæringer bare til Oslo tingrett høres mye ut.

– Særlig fordi dette jo skal være en ekstraordinær fremgangsmåte, påpeker han.

– Voldsomt

Forbrukerrådet reagerer kraftig på at et leasingselskap gjør det Volkswagen Møller Bilfinans gjorde mot Oslo-mannen som skyldte dem 27.000 kroner.

– Bruken av midlertidig forføyning fremstår som en voldsom reaksjon for en såpass liten sum, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Han mener midlertidig forføyning bør avgrenses mot tilfeller der sikringsgrunnen er tungtveiende.

– I den konkrete saken Motor har skrevet om, ser jeg for meg at en avbetalingsordning kombinert med mer dialog med skyldner kunne vært forsøkt.

Reaksjoner

Dommerens reaksjon mot Møller har skapt oppmerksomhet også i juridiske miljøer.

– Det er spesielt når det fremstår som om man nærmest forsøker å føre retten bak lyset for å få en rask inndrivelsesprosedyre, i stedet for å følge vanlige prosedyrer for inndrivelse, sier professor i formuesrett ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, til nettstedet Rett 24.

– Dersom bankene først velger å benytte seg av en leasingmodell som går klar av salgspantreglene, må de selvsagt oppfylle plikter de har som eier av motorvognen, sier Marthinussen – og henviser til at Møller bevisst ikke hadde forsikret bilen.

Ikke lovfestet

Finanstilsynet påpeker at leasingkundenes rettigheter i liten grad er lovfestet.

– Flere instanser, blant annet Finanstilsynet og Forbrukertilsynet, har tatt til orde for at leasingavtaler i større grad bør lovreguleres. Vi er kjent med at Justisdepartementet har planer om et slikt arbeid, skriver seksjonssjef Jo Gjedrem i Finanstilsynet i en epost til Motor.

– Gå i dialog

Forbrukerrådet ber Møller og andre banker og leasingselskaper om å snakke mer med kundene sine.

- Det beste vil være å gå i dialog med kunden, og komme frem til en løsning partene kan leve med. Ved relativ beskjedene pengekrav bør kravshaver undersøke muligheten for en avbetalingsordning eller tilsvarende. Hvis rettergang er siste utvei, mener vi at midlertidig forføyning må brukes med varsomhet, og kun der det virkelig er tungtveiende sikringsinteresser, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen.

– Hva tenker dere om at det er Møller, et av Norges største, om ikke det største, leasingselskapet, som gjør dette, med den makten de har?

– Forbrukeren har selv sagt han føler seg som David mot Goliat. Det kan jeg ha forståelse for.

Motor har spurt Oslo tingrett om hvor mange av begjæringene om midlertidig forføyning som får medhold, og hvem som står bak begjæringene. Det kan tingretten ikke gi en oversikt over.

Se mer om saken og alle Møllers svar i saken under: