KRITIKK: Møller og resten av leasingbransjen får sterk kritikk av tingrettsdommer.

Oslo tingrett med hard kritikk:

Dommer anklager Møller for bevisste lovbrudd

Oslo tingrett mener Volkswagen Møller Bilfinans opptrer spekulativt med en profitterende forretningsmodell – og at de bryter loven når de ikke forsikrer leasingbilene.

Publisert Sist oppdatert

– Møller har valgt å innrette seg med en profitterende forretningsmodell som bryter med påbud etter norsk lov, skriver den erfarne tingrettsdommeren Terje Reinholt Johansen i kjennelsen, som behandler kravet fra Volkswagen Møller Bilfinans om at det blir brukt en særregel for at de skal kunne ta bilen fra en mann som skylder leasingselskapet 27.000 kroner.

I stedet for å kreve inn pengene på vanlig måte, ville Møller få rettens medhold i at de kan kreve at namsmannen tar bilen fra mannen med samme virkemidler som ved utkastelse fra bolig.

Mannen har siden våren i fjor leaset en Volkswagen ID.4 av Møller.

Møller avviser

Møller hevder i en epost til Motor at «ikke noen deler av våre leasingavtaler bryter med norsk lovverk», og de kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene i kjennelsen.

Men de vil ta kjennelsen til etterretning og vurdere endringer i praksisen sin.

Les mer om hva Møller sier lenger ned.

– Spesielt

Volkswagen Møller Bilfinans fikk blankt avslag på sine krav overfor tingretten. I kjennelsen tar tingrettsdommer Terje Reinholt Johansen et kraftig oppgjør både med Møller, som er blant Norges største leasingselskaper, og hele leasingbransjen og bilfinansieringsbransjen.

Motor har bedt den erfarne NAF-advokaten Jens Christian Riege lese gjennom kjennelsen. Han er overrasket over kjennelsen og dets innhold.

– Det spesielle er at kjennelsen fremstår som klar kritikk ikke bare av ett leasingfirma, men av hele bransjen og deres bransjepraksis, sier Riege.

Setter foten ned

I kjennelsen skriver tingrettsdommer Terje Reinholt Johansen at det er et voksende og stort volum saker i Oslo tingrett hvor leasingselskaper og banker ber om at det tas ekstraordinære skritt mot bilkunder som skylder penger.

Tingrettsdommeren påpeker at en av årsakene til det store omfanget, er at selskapene normalt har fått medhold i sine krav.

Men nå benytter tingrettsdommeren denne saken til å sette foten ned. Møller fikk ikke medhold i sitt krav om at de skal få bistand fra namsmannen til å hente bilen fra mannen som leaset en Volkswagen ID.4 – uten at han på forhånd blir informert.

– Unødvendige byrder

Tingrettsdommeren kritiserer leasingselskapene og bankene for at de i altfor liten grad krever egenkapital av kundene, og at de i stedet får låne en for høy andel, eller får lease bil uten at de betaler et kontantinnskudd ved leasingperiodens start.

Med fullt overlegg har Møller valgt å opptre i strid med bilansvars­loven om at motorvogner skal forsikres

Terje Reinholt Johansen, tingrettsdommer

– Dette bidrar til å svekke et ellers sunt kredittmarked. Det samlede namsapparatet utsettes også for unødvendige byrder, skriver tingrettsdommeren.

Han mener dessuten at leasingselskapene og bankene opptrer spekulativt når de ikke vil kreve inn penger på vanlig måte – og at de på denne måten sniker i køen av kreditorer.

– De desavuerer andre som lojalt overholder finansieringslovgivningen.

– Bryter loven

Han kritiserer også Møller for at de har hevdet at de ikke kan forsikre leasingbiler, og at det dermed var fare for store tap dersom leasingtakeren ikke forsikrer bilen. Overfor tingrettsdommeren har Møller senere likevel erkjent at de kan forsikre.

Det har fått dommeren til å reagere skarpt.

– Med fullt overlegg har Møller valgt å opptre i strid med bilansvarsloven om at motorvogner skal forsikres. Møllers overlagte forsikringsbrudd, som juridisk eier av kjøretøyet, er dermed brudd på en politirettslig lovregel, skriver han.

Tingrettsdommer Terje Reinholt Johansen påpeker at Møller har en «profitterende forretningsmodell som bryter med påbud etter norsk lov».

NAF enig

NAF-ADVOKAT: Jens Christian Riege

NAFs advokatkontor, NAF Advokat, bistår mange medlemmer som har problemer med banken eller leasingselskapet. NAF er overrasket, men også glade for tingrettsdommerens oppgjør med Møller og bilfinansieringsbransjen.

– Det er ikke vanskelig å være enig med tingretten om etikken, sier Riege, og fortsetter:

– Det er betenkelig dersom det ikke bes om kontantinnsats eller ikke sørges for nødvendig forsikring av bilene, og deretter bruke dette som argumenter for å begjære et så ekstraordinært virkemiddel som en midlertidig forføyning er, sier Riege.

Han påpeker også at fremgangsmåten påfører kundene store ekstrautgifter både i sakskostnader, gebyrer og renter.

Ikke intervju

Motor har stilt syv konkrete spørsmål til Volkswagen Møller Bilfinans. Administrerende direktør Arne Lyslo Kristiansen ønsker ikke å stille til intervju. Han svarer på epost gjennom direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Øyvind Rognlien Skovli.

Her er i helhet Motors spørsmål og Møllers svar:

1. Hvorfor er det så viktig, både i denne saken og tilsvarende saker – som det fremgår av dommen, å få tilbake bilen uten å informere kunden, og dermed fravike hovedregelen i loven?

– Vi ønsker ikke å gå inn på enkeltsaker. Men på generelt grunnlag har vi i de aller fleste tilfeller god dialog med kundene våre, og saker løser seg uten bruk av domstolene. I enkeltsaker der det ikke oppnås kontakt med kunder på noen flater, kan vi i tråd med lovens muligheter velge andre fremgangsmåter.

2. Hvorfor hevder VW Møller Bilfinans at dere ikke kan tegne forsikringer på nevnte bil og tilsvarende biler, når det senere viser seg å være fullt mulig?

– Vi vurderer alltid hvilke tiltak vi kan treffe for å begrense tap for våre kunder. Disse vurderingene tar hensyn til kundens ståsted, og skal sikre at kundene er fornøyde med tjenestene våre.

3. Hvorfor mener VW Møller Bilfinans at 27.000 kroner er en sum som er stor nok til å gå til skrittene dere har gått til?

– I de aller fleste tilfeller finner vi løsninger med kundene våre i saker med betalingsmislighold. Der vi ikke lykkes, er det ikke alltid betalingsmislighold alene eller beløpsstørrelsen som utløser andre fremgangsmåter, eller grunn for sikring.

4. I kjennelsen bruker dommeren begreper som «spekulative» og «profitterende forretningsmodell», som bryter med påbud etter norsk lov om VW Møller Bilfinans, og at dere med overlegg har opptrådd i strid med bilansvarsloven. Hva tenker dere om innholdet i kjennelsen?

– Volkswagen Møller Bilfinans skal alltid operere i henhold til norsk lov og reguleringer. Vi er avhengig av kundenes tillit, og kjenner oss ikke igjen i beskrivelser om brudd på norsk lovverk. Samtidig tar vi kjennelsen til etterretning og vil vurdere om vi skal gjøre endringer i praksisen vår.

5. Anker dere kjennelsen fra Oslo tingrett?

– Kjennelser vi er uenige i, vil vi alltid vurdere å anke, med mindre det finnes andre årsaker til at vi ikke ønsker å belaste kunder eller rettsapparatet unødvendig.

6. Kommer VW Møller Bilfinans til å endre leasingavtalene sine, slik at de ikke er strid mot norsk lov?

– Våre avtaler med våre kunder skal alltid være i tråd med norsk lov. Vi kan ikke se at noen deler av våre leasingavtaler bryter med norsk lovverk.

7. Vil VW Møller Bilfinans etter denne kjennelsen i større grad bruke leasingavtaler med kontantandel ved leasingavtalens oppstart?

– Vi tar til etterretning tingrettens oppfatning når det gjelder lån med salgspant, men ser oss ikke enig i beskrivelsen.