ANSVARLIG: Selger er ansvarlig for å gi riktige opplysninger om årsmodell.

Selger er ansvarlig for å gi riktig info:

Feil bobil-årsmodell kostet 15.000 kr

Den private selgeren stolte på opplysningene fra forrige eier. Det kostet ham 15.000 kroner.

Publisert

Du som selger er ansvarlig for å gi korrekte opplysninger om det du selger.

Det fikk en mann fra Nordland erfare da han solgte en Dethleffs bobil for 630.000 kroner. I kjøpekontrakten var det oppgitt at bobilen var en 2010-modell.

Men det viste seg ikke å stemme.

Kort tid etter overtakelsen fikk kjøperen, en kvinne på Østlandet, skriftlig bekreftet fra et bobilfirma at bobilen var en 2009-modell, og ikke en 2010-modell.

Bobilfirmaet mener at forskjellen utgjør en prisforskjell på fem prosent.

Handlet i god tro

Selgeren hevdet at han har handlet i god tro. Han har stolt på opplysningene fra forrige eier, som fortalte at det var en 2010-modell.

I salgsannonsen sto det at bobilen var førstegangsregistrert høsten 2009. Selgeren mener dessuten at på grunn av denne opplysningen burde kjøperen forstått at det var en 2009-modell.

En mangel

Kunden godtok ikke det og klaget til forbrukermyndighetene. Nå har Forbrukerklageutvalget, som behandler konflikter etter blant annet bobilkjøp, tatt stilling til saken.

Forbrukerklageutvalget mener det er dokumentert at det er oppgitt feil årsmodell, og at det er selgeren som er ansvarlig for å gi korrekte opplysninger. Opplysning om feil årsmodell er dermed en mangel – som den kvinnelige kjøperen skal få et prisavslag for.

Forbrukerklageutvalget viser til at det er en eldre bobil, og har fastsatt prisavslaget skjønnsmessig til 15.000 kroner.