90 HER OG 100 DER: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og Erna Solberg øverst, finansminister Jan Tore Sanner med regjeringssjefen nederst.
90 HER OG 100 DER: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og Erna Solberg øverst, finansminister Jan Tore Sanner med regjeringssjefen nederst.

«Det er litt pinlig»:

Ernas ministere med ulike tall for elbil-målet

Alt nybilsalg i 2025 skal være nullutslippsbiler, hevder klimaminister Sveinung Rotevatn (V). Men finansminister Jan Tore Sanner (H) beregner 90 prosent nullutslipp i 2025.

Publisert Sist oppdatert

Departementene i Erna Solbergs regjering har ulike oppfatninger om hvor stor del av nybilsalget som vil være nullutslippsbiler i 2025.

Klima- og miljødepartementet tviholder på målsettingen som har gitt Norge global oppmerksomhet: Norge skal som første land i verden klare 100 prosent nullutslipp i nybilsalget om fire år.

Samferdselsdepartementet fronter samme ambisjon. Når neste Nasjonal Transportplan legges frem om noen uker, er sannsynligvis formuleringen om 2025-målet en gjenganger i teksten.

Men i Finansdepartementet legger man til grunn at «bare» 90 prosent av de nye bilene i 2025 vil være nullutslipp.

– Det Finansdepartementet gjør her, er å si at Norge ikke ligger an til å nå Stortingets vedtatte mål. Det er litt pinlig, sier Une Bastholm, partileder i Miljøpartiet De Grønne, til Motor.

«Ligger fast»

Det har vært bredt politisk flertall bak 2025-målet helt siden man samlet seg om å frita elbiler for kjøpsavgifter. Elbilandelen var på 54 prosent i 2020, og året har startet på samme nivå.

– 2025-målet ligger fast, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn så sent som for noen uker siden da han la frem stortingsmeldingen Klimaplan for 2021-2030.

Fra samferdselsdepartementet har ministerkollega Knut Arild Hareide konsekvent sunget fra samme tekstark, og sist uke frontet de to et forslag om endring i forurensningsloven som sikrer prinsippet om at forurenser skal betale.

Forskjeller

Hos finansminister Jan Tore Sanner opererer man likevel med andre tall. Både i Nasjonalbudsjettet 2021 og senest i Perspektivmeldingen blir det lagt til grunn at ni av ti nye personbiler i 2025 vil være nullutslippsbiler.

– Det er forskjell på fremskrivinger og målsettinger, skriver statssekretær Magnus Thue (H) i en epost til Motor.

Han henviser til at nasjonalbudsjettet ble lagt frem med fremskrivninger av utslipp til luft.

– Fremskrivingene bygger på en rekke forutsetninger. Vi har blant annet lagt til grunn at elbiler vil utgjøre 90 prosent av nybilsalget i 2025. Utviklingen på dette feltet er usikker og anslaget avhenger blant annet av innovasjon og internasjonal teknologiutvikling. Disse fremskrivingene er noe annet enn regjeringens målsetting om at 100 prosent av nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025, sier Thue.

Men utviklingen er ikke mer usikker enn at 100-prosentmålet er lagt til grunn andre steder i budsjettet.

– I samme melding som fremskrivingene er presentert, er det i punkt 4.6.4 omtale av et fremtidig bilavgiftssystem, hvor det blant annet står at måltallene for nullutslippskjøretøy i NTP 2018-2029 ligger fast, opplyser Thue.

Vedtatt politikk

Svarene får MDG-leder Bastholm til å riste på hodet:

– Jeg lurer jo litt på hvordan Finansdepartementet har kommet frem til at de vil «legge til grunn» noe annet enn Stortingets vedtatte politikk. For elbiler er Stortingets vedtatte politikk at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler.

«Prognosene er en varsellampe om at regjeringen ikke når sine egne målsettinger.»

Camilla Ryste, NAF

– Nå er det såpass lenge siden dette målet ble vedtatt at regjeringen burde ha rukket å oppdatere politikken sin og lage virkemidler som gjør at vi faktisk slutter å sende nye fossilbiler ut på norske veier innen 2025, sier Bastholm.

Hun mener regjeringen heller må gjøre mer for å sikre at alle skal kunne kjøpe elbil fra og med 2025, blant annet en mye sterkere satsing på ladestasjoner i hele landet og høyere avgifter på bruk av fossilbiler.

Også i NAF er man overrasket over en tostemt regjering.

– Prognosene er en varsellampe om at regjeringen ikke når sine egne målsettinger. NAF har etterlyst grep for et bedre ladenettverk for elbiler og et løfte om å videreføre momsfritaket til 2024, nettopp fordi vi ligger etter de målene regjeringen selv har satt, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste og legger til:

– Tilgang til lading er i dag blant de største hindrene for at folk skaffer seg elbil.

Ikke praktisk mulig

Hos det største opposisjonspartiet er man forsiktigere med kritikken, først og fremst fordi Arbeiderpartiet ikke tror vi når 2025-målet.

– Alle skjønner at det ikke er mulig med 100 prosent nullutslipp i 2025. Folk i Norge bor som de bor og behovene er ulike. Det er rett og slett ikke praktisk mulig, sier stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) til Motor.

Likevel støtter han målsettingen.

– Det er akkurat som vi har en nullvisjon for trafikksikkerhet. Vi når ikke den målsettingen, men den hjelper oss i riktig retning, sier Myrli.

– Men vi må passe oss så ikke klima- og miljøkampen blir en symbolkamp. Poenget er å få ned utslipp, ikke at folk skal kjøre elbil eller hydrogen. Derfor må vi vri debatten fra slagord til virkemidler. Det interessante er hva som skjer med utslippene, ikke hva prosenten blir. Vi må ikke gifte oss med virkemidlene, men stå fast på målsettingene, sier Myrli og henviser til en fersk rapport fra Drivkraft Norge og Vista Analyse som viser at enkeltbidraget som i 2019 bidro til størst utslippsreduksjon var innblanding av biodrivstoff i diesel.