NEI TIL «SKAL»: Frps samferdselspolitikere Bård Hoksrud (t.v.) og Tor André Johnsen mener 2025-målet er uten rot i virkeligheten.

Frp-kritikk av regjeringens elbilpolitikk:

– Elbil-kjøperne presses med på et eksperiment

Færre hadde kjøpt elbil hvis de hadde visst om bilenes reelle rekkevidde om vinteren og hvor dårlig utbygd hurtigladenettet faktisk er, mener Bård Hoksrud, samferdselspolitisk talsmann i Frp.

Publisert Sist oppdatert

Sammen med partikollega Tor André Johnsen hevder han at norske myndigheter gjennom avgiftspolitikken presser norske bilkjøpere til å være med på et internasjonalt eksperiment i et marked som ikke er klart ennå.

Svært mange elbilkjøpere har klaget over tildels omfattende feil på de nye avgiftsfrie bilene de har kjøpt, levert av produsenter som har hastet i gang med elbilproduksjonen for å møte EUs klimakrav.

– Vi har stor forståelse for at det skaper irritasjon for kundene. Ved å bruke både pisk og gulrot presser myndighetene folk flest til å kjøpe elbiler, og det er klart folk blir ekstra provosert når bilene ikke er bra nok, ikke går eller stopper opp, sier Hoksrud til Motor.

– Myndighetene presser folk til å være med på et internasjonalt eksperiment. Det blir helt feil. Frp støtter å bruke gulrot med positive insentiver, men vi tar sterkt avstand fra forbud- og påbudslinjen som vi ser i elbilpolitikken, sier han.

Utopiske løfter

Han er kritisk til hvordan bilkjøpere får løfter om en rekkevidde for elbilen som viser seg helt utopisk i norsk vintervær.

– Det er absolutt ikke bra. Her har forhandlerne et stort ansvar for å gi korrekt informasjon om hva som virkelig er rekkevidden og ikke bare en teoretisk rekkevidde, sier han – og legger til:

– Men vi forstår godt at enkelte produsenter ikke kommuniserer dette tydelig nok.

– Hvis folk flest hadde visst hvor dårlig rekkevidden blir på kalde vinterdager som vi har nå, hvis folk hadde fått bedre informasjon om at det fortsatt er for dårlig utbygd nett med hurtigladere rundt omkring i hele landet, og at det bare er et tidsspørsmål før elbilistene kommer til å få høyere og høyere avgifter når bare nok har kjøpt, da hadde nok færre valgt elbil, sier Hoksrud.

Uten rot

Han angriper samtidig 2025-målet som det er bred politisk enighet om. Målsettingen er at alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler i 2025.

– Det blir rett og slett for teoretisk og idealistisk uten rot i virkeligheten å kreve at alt salg skal være nullutslipp. For FrP er 2025-målet todelt: Det ene er den prinsipielle tilnærmingen hvor staten ikke skal tvinge folk til å kjøpe elbiler med påbud eller restriksjoner. Det andre er at det uansett er for tidlig å sette en slik bastant tidsfrist. Selv om det kommer flere og flere nye elbiler, så er bilprodusentene og markedet faktisk ikke klare ennå, sier Hoksrud – med henvisning til de mange problemene forbrukerne har opplevd med nye elbiler det siste halvåret.

– Vi er opptatt av at folk flest fortsatt må ha valgfrihet til å både velge bensin-/dieselbil eller elbil, legger han til.

Må få betydning

Partikollega Tor André Johnsen mener at den realiteten som nå demrer for elbileierne, må få betydning for hvordan man bygger ut den nasjonale ladeinfrastrukturen.

– Vi må forvente en massiv utbygging av vesentlig flere ladestasjoner både der det allerede er ladestasjoner i dag, samt flere nye som gir kortere avstand mellom ladestasjonene. Det bør være maks 10 mil mellom hver ladestasjon, sier Johnsen.

Og når myndighetene driver en aktiv politikk for å få folk å velge elbil, mener han at de samme myndighetene må ta kostnadene for at bilistene skal få lade.

«Det bør være maks 10 mil mellom hver ladestasjon»

Tor André Johnsen, Frp

– Men mange glemmer nok den enorme kostnaden vi vil få med å bygge ut dette nettverket. Det må både bygges nye kraftstasjoner og kraftkabler, i tillegg må det produseres mer strøm og bygges ut mer kraft. Denne kostnaden vil bli dyttet over på forbrukeren og vi frykter at folk flest vil merke det på strømregningen. Det blir helt feil, sier Johnsen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har tidligere henvist til stortingsmeldingen Klimaplan for 2021-2030 om hvordan regjeringen vil løse infrastruktur-utfordringene.

Men meldingen kom i januar uten konkrete løsninger – bortsett fra en bekreftelse på at det skal skje gjennom en kombinasjon av markedsbaserte løsninger og offentlige virkemidler.