FÆRRE BILER: Bilhavna i Drammen er Norges største, i den siste tiden har antallet nybilleveranser i Norge falt markant.

Nedgang:

Bilsalget går tilbake i hele Skandinavia

Starten på 2024 har vært dårlig både i Norge og nabolandene når det gjelder nybilsalget.

Publisert Sist oppdatert

Nybilleveringene har gått skikkelig trått i Norge så langt i år. Tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) viser at det i første kvartal var en nedgang i antall førstegangsregistrerte nye personbiler på 22 prosent sett opp mot samme periode i 2023. Mars var ekstra ille med en halvering fra i fjor.

Historien er den samme i våre naboland, dog ikke så markant som i Norge.

– Det er interessant å merke seg at nybilsalget, eller antall førstegangs­registrerte nye personbiler, har falt i hele Skandinavia. Både i mars og i første kvartal sett under ett. Det viser at vi alle er i en økonomisk presset situasjon, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV i en pressemelding.

Svenskene hadde den laveste kvartals­nedgangen, på 4,7 prosent, mens nedgangen i Danmark var på 7,5 prosent.

Elbiler øker i Danmark

Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Danskene hadde derimot en markant andelsøkning på elbiler i første kvartal. Den økte fra 29,8 prosent i fjor til 41,1 prosent i første kvartal i 2024. I Sverige gikk andelen nye elbiler ned fra 36,4 prosent i 2023 til 31,5 prosent i første kvartal i år.

Solberg Thorsen mener elbilframgangen i Danmark skyldes insentiver som gjør det attraktivt å kjøpe elbiler.

– Det er en klar økning i elbilandelen, og viser at elbilene er i ferd med å bli dominerende på registrerings­statistikken i Danmark.

Han trekker fram at diskusjonen i Europa omkring økt elbilproduksjon nå går nye runder. 

– De store bilproduksjonslandene, som Tyskland og Frankrike, sliter med å få det samme elbilgrepet i sine hjemme­markeder som vi har fått i Norge og Skandinavia. 

Endrer strategi

Han peker også på at mange bil­produsenter går bort fra strategien om rask utfasing av biler med forbrennings­motor og satser på en langsom overgang til elektrisitet. 

– I «annerledeslandet» Norge ser elbilandelen nå ut til å ha stabilisert seg på 90 prosent.

Solberg Thorsen sier det er på tide å snakke om at en elbilandel på 90 til 95 prosent av nybilene kan være godt nok.

– Det er fortsatt en del som av ulike grunner trenger noe annet enn elbil. Den tøffe vinteren har vist at både hjemme­hjelpen i kommunene og utryknings­kjøretøy må fungere i ekstremvær. 

Han mener det kan være fornuftig med en liten andel nye bensin- og dieselbiler ut fra samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. 

– Men for å holde nivået på drøyt 90 prosent i Norge framover, bør det fortsatt være noen incentiver som gjør det mest attraktivt å velge elbil.

Her er de siste nyhetene vi har prøvekjørt: