MISTER FOLK: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.
MISTER FOLK: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

«Ser massiv kompetanseflukt»:

Frykter kollaps i Statens vegvesen

Fra flere hold signaliseres det at regionreformen og overgangen til landsdekkende divisjoner kan ødelegge fagmiljøet i Statens vegvesen.

Publisert

– Vi frykter at Statens vegvesens fagmiljø skal kollapse. Vi ser en massiv kompetanseflukt og at de ikke lenger har nok ressurser til å gjennomføre samfunnskritiske oppgaver, sier Siw Tyldum, ingeniørorganisasjonen NITOs hovedtillitsvalgte i Vegvesenet, til VG.

Hun trekker fram flere årsaker til denne utviklingen.

– Regionreformen og overgang fra geografiske regioner til landsdekkende divisjoner har ført til at Vegvesenet har mistet mye verdifull kompetanse. Rundt 1400 ansatte og deres oppgaver er overført til de nye fylkene, mens 1600 ansatte har sagt opp som følge av usikkerhet og uro.

– På kort tid har dermed Statens vegvesen gått fra 7500 ansatte til rundt 4500 ansatte, sier Tyldum.

Får støtte

Hun får full støtte av administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund, som organiserer selskap som bygger ut veiene våre.

– Vi har fullt ut støttet omorganiseringene innen denne sektoren, inkludert regionreformen og opprettelsen av Nye Veier AS. Men vi ser også at konsekvensen har blitt at Statens vegvesen tappes for ressurser og folk som gjør at sentrale samfunnsberedskaps-oppgaver er truet, blant annet beredskap og veivedlikehold.

– Vi ser det samme som Tyldum; det er på tide å slå alarm, sier Brodtkorb.

– Tar signalene

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier han tar signalene.

– Jeg tror vi skal være ærlige på at regionreformen og tap av 1300-1400 årsverk har blitt en utfordring for Statens vegvesen. Vi ønsker ikke et svakt veivesen, snarere tvert om. Jeg tror at når vi legger fram Nasjonal transportplan i mars, så vil folk se at vi satser på Statens vegvesen og at det vil være en meget attraktiv høyteknologisk arbeidsplass i mange år fremover, sier statsråden.

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland sier de er i full gang med å bygge en ny organisasjon.

– Jeg sier til våre folk at vi skal beholde medarbeidere og bygge ny kompetanse. Vi kommer til å rekruttere nye medarbeidere, sier Hovland.

(©NTB)