FØRSTEPRIORITET: Her er strekningene Statens vegvesen og Nye Veier (t.h.) vil prioritere mot 2033.

Veibyggerne med NTP-innspill:

Mener milliardkutt kan rydde vei for nye prosjekter

Det er mulig å redusere kostnadene med 50 milliarder kroner og dermed ha råd til å prioritere 46 veiprosjekter de neste drøye ti årene, anslår Statens vegvesen.

Publisert

Det kommer frem i prioriteringslisten Statens vegvesen har lagt frem i arbeidet med Nasjonal transportplan.

Til våren legger Samferdselsdepartementet fram en ny Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2022–2033.

Statens vegvesen er i den forbindelse bedt om å gjøre en ny kostnadsberegning av prosjekter som skal inn i neste planperiode, og vurderingene er gjort ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

– Vi er ikke ferdig med å bygge vei i Norge. Statens vegvesen jobber med mer vei for pengene – og da får vi også mer trafikksikkerhet for pengene, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

JOBBLISTEN: Her er strekningene Statens vegvesen vil prioritere i neste NTP, de store prosjektene er markert med lysegrønt.

Vil ha E39-jobb

Innsparingene skaper rom for lange utbedringsstrekninger som for eksempel langs riksvei 3 i Østerdalen, riksvei 9 Setesdal og riksvei 94 i Finnmark. Vegvesenet ønsker også å forbedre strekninger på E39 langs kysten mellom Stavanger, Bergen, Ålesund og opp til Trondheim.

– Samlet gir dette et nytt bilde av hvilke prosjekter og tiltak som det kan være aktuelt å prioritere i første del av ny transportplan. Dette vil jeg se i sammenheng med øvrige innspill jeg har mottatt tidligere i arbeidet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

– Vi skal nå sette oss grundig inn i oppdaterte tall på kostnader og samfunnsøkonomi, sier Hareide.

Ber om mer

Utbyggingsselskapet Nye Veier har også lagt sine prioriteringer med oppdaterte kostnadsanslag.

Selskapet har nå ansvar for omlag sju prosent av riksveinettet.

Og ønsker mer.

– Nye Veiers måte å løse utbyggingsprosjektene på, kan anvendes i flere typer prosjekt, ikke bare utbygging av nye høyhastighetsveier. Basert på våre resultater argumenterer vi for at selskapets ansvar utvides. Vi foreslår i vårt NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier, i en pressemelding.

NYE PLANER: Her er strekningene Nye Veier vil prioritere i perioden.

(©NTB)