DYRT: På ferjesambandet Vennesund-Holm på Helgeland må de fleste bobilene betale «lastebiltakst» på over 300 kroner, og i noen tilfeller opp mot 500 kroner. Personbiltaksten er på bare 128 kroner.
DYRT: På ferjesambandet Vennesund-Holm på Helgeland må de fleste bobilene betale «lastebiltakst» på over 300 kroner, og i noen tilfeller opp mot 500 kroner. Personbiltaksten er på bare 128 kroner.

Stortinget sier nei til bobil-endringer:

Fortsatt «lastebil-takst» for bobilene

Bobilene må fortsatt betale «lastebil-takst» på ferjene. Stortinget vil ikke at de skal slippe unna med langt lavere personbiltakst.

Publisert Sist oppdatert

– Lavere priser kunne fått oss til å reise mer i ferjefylkene, sier presidenten i bobilforeningen. Han er skuffet over at Stortinget tirsdag sa nei til lavere ferje-takster.

Bare Fremskrittspartiet støttet forslaget som de fem Frp-representantene Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud, Morten Stordalen, Tor André Johnsen og Erlend Wiborg sto bak.

– Mange bobiler ender opp med å måtte betale samme takst som tungtransport og lastebiler, sier de fem Frp-erne i sitt forslag.

De fleste er lange

Bare rundt 10 prosent av bobilene på markedet i dag er under seks meter lange, og slipper dermed med bare personbiltakst.

De fleste bobilene er mellom seks og åtte meter lange. Ca. 10 prosent er enda lenger.

Prisforskjellene er store. Bobiler må betale både to og tre ganger så høy takst når bobilens lengde passerer seks meter.

I praksis må de betale like mye som mange lastebiler.

Høyt forskudd

Fremskrittspartiet vil også at bobilene ikke skal måtte betale inn 14.300 kroner i forskudd for å få rabatt på ferjene. Det må holde med 3600 kroner, mener Frp – som vil at alle bobiler skal registreres i takstgruppe 1.

Men stortingsflertallet, bestående av alle de andre partiene, vil ikke gi bobilene personbiltakst, hverken for ordinær betaling eller for forskuddsbetaling for å få rabatt.

Ikke økt vekt

Fremskrittspartiet og delvis Senterpartiet foreslo flere endringer for bobilistene. Blant annet å øke tillatt totalvekt, og at alle bobiler skal godkjennes dersom de har typegodkjenning for det. Nå er det flere bobilmodeller som ikke blir godkjent som bobil i Norge.

Men så godt som alle forslagene ble nedstemt av flertallet.

Det beklager Odd Ørstavik, president i Norsk bobilforening.

– Billigere ferjer ville vært en vitamininnsprøytning, sier han.

Mer tømming

Det eneste et samlet storting vedtok, var å be regjeringen legge til rette for flere tømmemuligheter for avløpsvann.

I dag er det altfor få steder avløpsvann kan tømmes langs veiene.

– Det er bra. Vi mener at alle rasteplasser både på riks, fylkes og kommunale veier bør ha tømmemuligheter, sier Ørstavik i bobilforeningen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har nå fått kravet om flere tømmemuligheter på sin pult.