OPP MED BILAVGIFTENE: Linda Hofstad Helleland, leder i Høyres programkomité.
OPP MED BILAVGIFTENE: Linda Hofstad Helleland, leder i Høyres programkomité.

Høyres neste partiprogram?

Vil ha veiprising og moms på dyre elbiler

Høyres programkomité går inn for å innføre moms på de dyreste elbilene, men vil samtidig bevare lav -og nullutslippsbilenes prisfordel.

Publisert Sist oppdatert

Samtidig går partiet inn for at det innføres et nytt og bærekraftig system for veiprising.

Hvis landsmøtet følger programkomiteens forslag, vil det innebære at det er politisk flertall for moms på de dyreste elbilene fra 2022.

Arbeiderpartiet lanserte i fjor et forslag om moms på elbiler over 600.000 kroner, og vil trappe opp til full moms på alle elbiler i 2025.

Dersom lav- og nullutslippsbilene fortsatt skal være så prisgunstige at bilkjøperne velger å bytte til disse modellene, vil det bety at også bensin- og dieselbiler må få et kraftig avgiftshopp. Programforslaget inneholder ingen ting om den samlede utviklingen av bilavgiftene.

Men formuleringen om fordeler for «lav- og nullutslippsbilene» er interessant, særlig ettersom det brede politiske flertallet bak målet om 2025-målet har vært knyttet til nullutslippsbiler alene.

Dyrere biler

NAF hevder at elbilmoms vil gjøre alle nye biler dyrere.

– Det er ingen tvil om at elbilen får moms, men 2022 blir for tidlig. Vi frykter at politikerne må øke avgiftene på bensin- og dieselbiler for å sikre de miljømålene de allerede har satt. Blir elbilen dyrere for tidlig får vi en avgiftsspiral på biler som ingen forbrukere er tjent med, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Programforslaget gir ingen retning for avgiftspolitikken på ladehybrider, en bilkategori som trolig vil utgjøre en stor del av bilsalget de nærmeste årene.

– Den ladbare hybriden vil være viktig for norske bilkjøpere i mange år framover. Den har om lag halve utslippet av en bensinbil, og det må avgiftene gjenspeile, noe Høyre også ser ut til å forstå og legger til grunn, sier Handagard til Motor.

Hun påpeker samtidig at det er et overraskende stort gap mellom hva forbrukerne velger og hva næringslivet kjøper gjennom leasingavtalene.

– Vi vet ikke ennå hvordan politikerne tenker om dette opp mot målet om at alle nye biler skal være nullutslippsbiler i 2025, sier hun.

Lovpriser veiprising

Høyres programkomité vil «ta i bruk ny teknologi for et nytt og bærekraftig system for veiprising. Systemet skal ivareta personvernet, være enkelt å forstå og oppfattes som rettferdig».

Med flertall på landsmøtet vil forslaget sikre et bredt flertall på Stortinget for å innføre veiprising.

Fremskrittspartiet er ikke overrasket over Høyres posisjon.

– Jeg vet at flere i Høyre har vært fortvilet over at avgiftene bilistene betaler inn til statskassen har falt kraftig de senere årene og at de nå ser veiprising som en mulighet til å hente inn det tapte. Da FrP gikk ut av regjering tok staten inn omtrent 13 milliarder kroner mindre i bilrelaterte avgifter enn i 2013, sier Bård Hoksrud

- De ønsker å ta i bruk et såkalt «bærekraftig system for veiprising». Ordet bærekraftig sier egentlig alt – at bilistene betaler mindre inn i dag enn for seks år siden anser ikke Høyre som bærekraftig, de har funnet frem kalkulatoren og regnet seg frem til hva de kan hente inn ved et nytt veiprisingssystem, sier han – og legger til:

- Samtidig rosemaler man det og sier at bompengene dermed vil forsvinne. Nei, det du gjør er å flytte dagens bommer inn i en liten brikke alle må ha i bilen sin.

<b>EKS-STATSRÅD: </b>Bård Hoksrud (Frp) mener de tidligere regjeringskollegene i Høyre «har funnet frem kalkulatoren og regnet seg frem til hva de kan hente inn ved et nytt veiprisingssystem».
EKS-STATSRÅD: Bård Hoksrud (Frp) mener de tidligere regjeringskollegene i Høyre «har funnet frem kalkulatoren og regnet seg frem til hva de kan hente inn ved et nytt veiprisingssystem».

Djevel i detaljene

NAF mener det er mye som må avklares om veiprising.

– Vi vil ha en utredning på plass før vi tar endelig stilling, for her ligger djevelen i detaljene. Det er et stort flertall på Stortinget for å utrede veiprising, og samferdselsminister Hareide har tidligere vært positiv til en slik utredning, så den utredningen burde vært laget for lengst. NAFs grunnholdning er at vi er positive til alle forslag som flytter bilavgiftene fra kjøp og eie til bruk og belastning, sier Ingunn Handagard til Motor.