– UNØDVENDIG: Elbilen vil uansett komme seirende ut av konkurransen mot andre biltyper, derfor burde økte avgifter på ladbare hybrider være unødvendig, sier NAFs myndighetskontakt Thor Egil Braadland.

Statsbudsjettet 2023:

NAF frykter døds­støt for ladbare hybrider

– I verste fall fjerner de hele avgiftsfordelen som ladbare hybrider har hatt, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

Publisert Sist oppdatert

NAF frykter at statsbudsjettet for 2023, som presenteres torsdag 6. oktober, vil innebære et «massivt» avgiftshopp for ladehybridene.

– For enkelte modeller kan det bli snakk om økninger på 40–50 000 kroner, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

I så fall kan dette bety et dødsstøt for disse bilene, mener han.

Da statsbudsjettet ble lagt frem i fjor, foreslo den avtroppende Solberg-regjeringen at fradragssatsen for ladehybridene skulle reduseres fra 23 til 15 prosent, samtidig som kravet til elektrisk rekkevidde for å oppnå maksimalt fradrag skulle økes fra 50 km til 100 km. Dette ble senere klubbet gjennom av Ap-Sp-regjeringen, sammen med SV.

Nå kan det altså ligge an til nok et avgiftsbyks.

Elbilens konkurrent

Fra og med 1. januar 2023 vil elbiler bli dyrere, på grunn av moms på den delen av kjøpesummen som overstiger 500.000 kroner. Dette mener NAF at henger nøye sammen med ladehybridenes antatte skjebne:

– Politikerne ser på den ladbare hybriden som den argeste konkurrenten til elbilen. Når de har vedtatt at elbiler skal bli dyrere fra neste år, må de øke avgiftene på alle andre biler, sier Braadland – og viser til vedtaket om at «i forbindelse med innføring av kjøpsavgifter på elbil skal det sikres at konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment opprettholdes».

I klartekst: økte avgifter på biler – generelt.

– Her står den ladbare hybriden i en særstilling. Både ved at den er den største konkurrenten til elbilen, og fordi den har egne rabatter som nå står lagelig til for hugg, sier Braadland.

Elbiler vinner uansett?

NAF mener en slik avgiftsøkning er unødvendig.

– Tiden jobber for elbilen, modellutvalget øker, den får lengre rekkevidde og lader raskere, og vi har begynt å se elbiler med vinterrekkevidde på over 500 km.

– Denne konkurransen kommer elbilen til å vinne, og derfor burde økte avgifter på ladbare hybrider være unødvendig, sier Braadland.

I påvente av at statsbudsjettet blir lagt fram, er opposisjonen litt tilbakeholdne. Høyre ønsker derfor ikke å kommentere. Frp anfører at partiet er imot økte bilavgifter, på generelt grunnlag:

– Jeg forstår dem som er bekymret for at dette igjen vil føre til ytterligere avgiftsøkninger for diesel-, bensin- og hybridbiler, fordi regjeringen fortsatt ønsker at folk skal velge elektriske biler – som nå blir dyrere. Frp prioriterer avgiftslettelser på bil, sier Morten Stordalen, medlem av Transportkomiteen.