DYRERE: OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen konstaterer at bilkostnadene har fått et kraftig byks.

Nye kalkyler fra OFV:

Bilkostnadene opp mellom 8 og 15 prosent i 2022

Kostnadene ved å eie bil steg mellom åtte og 15 prosent i 2022, for alle biltyper godt over den generelle prisveksten på 5,9 prosent.

Publisert

Det viser tall som Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) presenterte torsdag.

Kostnadsøkningen varierer kraftig etter størrelse og drivlinje.

– I alle bilklasser er det elbilen som kommer best ut, men også for elbileierne er det en vekst i kostnadene for bilholdet som ligger over den vanlige prisstigningen, sier Jan Petter Røssevold i OFV i forbindelse med fremleggelsen av rådets årlige rapport, «Kostnader ved bilhold».

SSBs konsumprisindeks viste en vekst gjennom 2022 på 5,9 prosent.

Røssevold anslår at de samlede kostnadene til bilholdet økte mellom åtte og 15 prosent i 2022, avhengig av bilens størrelse, drivlinje og kjørelengde.

REGNER PÅ BILHOLD-KOSTNADER: Jan Petter Røssevold (t.v.) og Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken.

Verditapet svir

Nybilprisene økte 6,8 prosent i 2022, men ulikt mellom drivlinjene – fra 3,9 prosent for elbiler til 9,6 prosent for dieselbiler.

Og for den jevne bileier er kostnadene tett knyttet til nybilprisene, ettersom verditap og avskrivninger utgjør den største delen av utgiftene for de fleste.

For biler med nybilpris på 640.000 kroner og 15.000 km årlig kjørelengde utgjør avskrivning og renter 70,8 prosent av kostnadene ved å eie en elbil, 61,2 prosent for en dieselbil, 59,5 prosent for en bensinbil og 66,3 prosent for en ladehybrid.

Dramatisk vekst

Pandemi og krig har hatt omfattende effekter for bilindustrien, både når det gjelder produksjon og transport. Det har igjen slått inn på prisene.

Rente, drivstoff og strøm er dramatisk mye dyrere enn før. Dekk har også hatt kraftig prisvekst, opp 16 prosent i 2022 fra året før.

Forsikring, service, reparasjoner og vedlikehold har derimot hatt en prisutvikling på linje med konsumprisindeksen – eller noe over.

Høyere rente

I beregningene til OFV er lånerenten hevet fra 5,5 i 2021 til 7,5 prosent nå. Drivstoffprisene er opp henholdsvis 32 prosent for bensin og 40 prosent for diesel. Strømkostnadene er beregnet med et nasjonal snitt på 1,439 kWt, selv om de regionale forskjellene er veldig store.

Ifølge OFVs tall for en bil til 480.000 kroner, stiger strømkostnadene med 2445 kroner for hver krones økning per kWt. Elbiler som hurtiglades i noe særlig grad, vil komme dårligere ut, siden kostnadene her ligger vesentlig over hjemmelading.

Kostnadene varierer kraftig med bilens pris, drivlinje og kjørelengde.

For biler med 15.000 km årlig kjørelengde har OFV beregnet denne kostnadsoversikten:

Nybilpris 320 000 480 000 640 000 850 000 1 070 000 1 600 000
Elbil74 75599 582126 180154 894187 011267 609
Ladehybrid86 824112 638137 563166 641201 015285 249
Diesel93 849121 012149 014181 059218 528304 134
Bensin93 188122 873153 446190 197227 331311 163

Kilde: OFV. Premisser: Årlig kjørelengde 15.000 km, lånerente 7,5 %, bensinpris 21,78 kr, diesel 21,72 kr, strømpris 1,439 kWt (nasjonal snittpris).

Selv om driftskostnadene utgjør under halvparten for alle bilene, vil endringer i drivstoff- og strømpriser ha store effekter.

Her er drivstoff-kostnadene på ulike nivåer for en bil til 480.000 kroner (15.000 km årlig kjørelengde):

Bensinpris (pr liter)15,0018,0021,7825,0030,00
Årskostnad (kr)13 95016 74020 25523 25027 900
Dieselpris (pr liter)15,0018,0021,7825,0030,00
Årskostnad (kr)11 47513 77016 61619 12522 950
Strømpris (pr kWt)1,001,443,006,009,00
Årskostnad2 4453 5187 33514 67022 005

Kilde: OFV

Og for en bil med nybilpris på 640.000 kroner:

Bensinpris (pr liter)15,0018,0021,7825,0030,00
Årskostnad (kr)15 75018 90022 86926 25031 500
Dieselpris (pr liter)15,0018,0021,7825,0030,00
Årskostnad (kr)12 37514 85017 91920 62524 750
Strømpris (pr kWt)1,001,443,006,009,00
Årskostnad2 7753 9938 32516 65024 975

Kilde: OFV

Venter nedgang

I Norge ble det registrert 174.330 nye biler i fjor, det nest høyeste noensinne, men alt taler for en dramatisk nedgang i 2023.

Bilimportørenes landsforening nedjusterte onsdag sine 2023-prognoser fra 140.000 til 120.000 nybilregistreringer.

FORBRUKERØKONOM: Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

– Vi ser at det går flere dyre elbiler på tvangssalg enn før, mange har nok realisert bildrømmen tidligere enn de burde gjort. Alt blir dyrere, men bilen må tross alt ryke før boligen. Mange er likefullt nødt til å ta seg råd til å ha bil. Slik kostnadene utvikler seg vil nok mange sitte med bilen lengre – og de vil se etter en billigere modell når de først bytter, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

PS: Nøyaktig en tredjedel av bilmodellene har nybilpris under elbilenes momsgrense på 500.000 kroner. 44,9 prosent av modellene i det norske markedet ligger på en pris mellom 500.000 og 750.000 kroner.