NAF frykter full moms på elbiler:

«Et frekt og usedvanlig provoserende løftebrudd»

Regjeringen vil ha moms på nye elbiler for den delen av kjøpesummen som overstiger 500.000 kroner. – Dette er et frekt og usedvanlig provoserende løftebrudd av regjeringen, sier Thor Egil Braadland i NAF.

Publisert Sist oppdatert

Braadland, som er myndighetskontakt i NAF, mener at forslaget i revidert nasjonalbudsjett ikke bare bryter med ordlyden i regjeringserklæringen fra Hurdal, det er også i strid med det som budsjettpartner SV har nedfelt i sitt eget partiprogram.

Stortinget skal behandle forslaget til revidert nasjonalbudsjett i juni.

– De bryter et tydelig løfte de har gitt til forbrukerne. Men dette handler om mer enn løftebrudd. Dette kan raskt få større konsekvenser enn det vi har sett til nå. Nå som døra først er knust, er det lett å gå videre. Jeg frykter derfor at dette blir starten på en årlig nedtrapping av fritaksgrensen.

– Sentrale Ap-politikere har lenge sagt at et startpunkt på 600.000 skulle trappes ned. Hvordan kan det overraske noen hvis det faktisk skjer?

– Når løftet først er brutt, vil fristelsen for å sette ned fritaksgrensen hvert eneste år bli veldig stor. Det kan i praksis bety moms på alt av elbil over 400.000 kr i 2024 og 300.000 kr i 2025 – selv om både regjeringen og SV har lovet at beløpet skal være 600.000 ut 2025.

Riktig timing

– Men er det noen grunner til at elbilkjøpere aldri skal betale moms, de har jo attpåtil fordelen av null engangsavgift og mye lavere bompenger?

– Denne debatten handler ikke om et evig momsfritak, men om riktig timing for når og hvordan momsfritaket skal fjernes. Alle vet at momsfritaket ikke varer evig, og tiden jobber for elbilen: produksjonskostnadene per bil synker på grunn av økende stordriftsfordeler og billigere batterier, rekkevidden øker og modellutvalget øker. Samtidig er det lange ventelister på elbiler på grunn av korona og krig. Vi mener det mest riktige hadde vært å vente med å starte momsinnfasingen til 2024.

– Bør regjeringen øke avgiftene på nye bensin- og dieselbiler, slik at den relative fordelen ved kjøp av nullutslipp ikke svekkes?

– Dette er nettopp den avgiftsspiralen vi har advart mot. Også derfor mener NAF at man burde vente litt med elbil-moms. Selv om elbilsalget er rekordhøyt, kommer fortsatt hver femte nye bil så langt i år med forbrenningsmotor. Konsekvensen av å innføre moms på elbil for tidlig er at avgiften på alle andre biler med forbrenningsmotor, inkludert ladbare hybrider, blir høyere, fordi innen 2025 skal alle nye biler være nullutslipp.

Ingen grense

– Hvor lavt må eventuelt salget av nye bensin- og dieselbiler være før NAF mener at elbilene tas inn i et normalregime på bilavgifter?

– Vi har ikke satt noen prosentgrense, det viktige for oss er å se på utviklingen i pris, modellutvalg og rekkevidde. Alle disse faktorene peker mot 2024 som et riktigere år for å starte en forsiktig innfasing av moms på de dyreste bilene, og 2028 som et første år for full moms, sier Thor Egil Braadland.