PLUSS MOMS: Finansminister Tryge Slagsvold Vedum (Sp) mener det skal være moms på elbiler over 500.000 kroner.

Varsler elbil-moms fra 500.000 kroner:

«Andre trenger støtte enn de som kan kjøpe Porsche»

Regjeringen vil avvikle momsfritaket på nye elbiler og innføre en tilskuddsordning som gjør at elbiler til under 500.000 kroner fortsatt slipper moms. Ordningen skal tre i kraft fra nyttår.

Publisert Sist oppdatert

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte forslaget i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett torsdag.

Allerede før forslaget var lagt frem hadde NAF og Elbilforeningen slaktet det i sine første kommentarer (se nederst i saken), men Vedum avfeide den kritikken:

– Vi mener det er rett og rimelig at de som kjøper en bil til en million betaler moms. Det er ingen grunn til at den som kjøper en Polo skal betale mer i avgifter enn den som kjøper en Porsche, sa Vedum under presentasjonen – vel vitende om at forslaget vekker debatt.

Klikk for her alle nye priser

Bransjenettstedet Bilnytt.no har lagt ut denne oversikten over prisene på alle elbiler med et moms-innslagspunkt på 500.000 kroner

Saken skal ikke behandles som en del av revidert budsjett, men varsles å komme i det ordinære 2023-budsjettet som regjeringen legger frem i oktober.

Samtidig varsler regjeringen at den vil sende på høring et forslag om omlegging av avgiftsordningene for leasingbiler.

Norge har hatt fritak fra moms på nye elbiler som en del av godene for null- og lavutslippsbiler helt siden teknologien kom på markedet, og fritaket er vurdert som en hovedforklaring på hvorfor Norge har verdens høyeste elbil-innslag med en andel av nybilsalget på over 80 prosent.

For fall

Momsfritaket har stått for fall lenge, men det var antatt at regjeringen ville følge Arbeiderpartiets forslag om moms på den delen av kjøpesummen som overstiger 600.000 kroner.

Og i Hurdalsplattformen som regjeringen styrer etter, heter det at man vil: «Sørge for en rettferdig klimapolitikk ved at det betales merverdiavgift på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler.»

Nå har finansminister Vedum i stedet valgt å sette streken ved 500.000 kroner.

«Siden man ikke startet opp utfasingen av fritaket i 2022-budsjettet, vil regjeringen foreslå å justere ned støtten noe mer enn varslet i Hurdalsplattformen», heter det i budsjettforslaget.

– Jeg mener du kan velge blant mange fine elbiler til under 500.000 kroner. Vil du ha dyrere bil, må du betale litt moms. Dette er klassisk politikk, sier Trygve Slagsvold Vedum.

– Alle elbiler får støtte i bunn. Men det er andre som trenger støtte enn de som har råd til å kjøpe en Porsche Taycan, sier han.

Det er bare den delen av kjøpesummen som overstiger 500.000 det skal beregnes moms av (se regneseksemplene under). Tilskuddsordningen vil tilsvare merverdiavgiften opp til 125.000 kroner, og tilsvarer altså et momsfritak for beløp opp til 500.000 kroner. Det er Enova som skal administrere ordningen.

«Modig og klokt»

– Det er modig og klokt av regjeringen å nå starte arbeidet med å normalisere betingelsene for kjøp av elbil. Det er ingen grunn til å bruke skattebetalernes penger på å finansiere store luksusbiler, sier Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, til Motor.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski sier i en første kommentar til NTB at hun er kritisk til moms på elbiler, men partiet trenger noe mer tid før de detaljerer synspunktene.

SV møter de to regjeringspartiene til samtaler om revidert i slutten av mai.

I forbindelse med fremleggelsen presenterte regjeringen denne oversikten med regneeksempler på hvordan momsen vil slå inn:

Merke Modell Pris Rekkevidde (km) Prisendring
TeslaModel 3500 0006020
TeslaModel Y600 00051525 000
FordMustang Mach-E525 0004006 250
SkodaEnyaq470 0005220
VolkswagenID.4425 0005070
NissanLeaf275 0002700
HyundaiIONIQ 5500 0004600
AudiQ4 e-tron500 0005180
Audie-tron700 00041350 000
VolvoXC40500 0004170
VolkswagenID.3360 0004230
PolestarPolestar 2430 0004700
Mercedes-BenzEQC700 00041750 000
HyundaiKona electric370 0004840
PorscheTaycan Turbo S Cross Turismo1 700 000419300 000

Regneeksemplene tar ikke høyde for at norske bilkjøpere stort sett velger godt utstyrte modeller når de handler nybil, så for svært mange nybilkjøpere vil det komme en momslinje på elbil-fakturaen fra årsskiftet.

Blandet mottakelse

I dag utgjør elbilenes avgiftsfordeler et tosifret antall milliarder i tapte inntekter for staten, mens innfasingen av moms på de dyreste bilene er anslått til å gi en inntekt (såkalt proveny) på cirka en milliard kroner i 2023.

Regjeringen har ennå ikke varslet om og hvordan tilskuddsordningen eventuelt skal reguleres i årene som kommer.

– Det er verken rettferdig eller fornuftig at staten skal sponse momsen på de dyreste og mest luksuriøse elbilene. Derfor vil vi innføre moms på de dyreste elektriske bilene. Vi vil fortsatt stimulere til at det lønner seg å kjøpe elbil, sier Pollestad.

Men ordningen får en blandet mottakelse.

– Dette blir dyrt for alle som har bestilt elbil og nå står i leveringskø. Her må Stortinget rydde opp etter Trygve Slagsvold Vedum, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Regjeringen vil gjøre det dyrere å skaffe seg en utslippsfri bil, på et tidspunkt der mange husholdninger både sliter med økonomien og ønsker å bidra til klimakutt, sier hun.

– Vi mener dette er å snu ryggen til folk på et tidspunkt der elbil er i ferd med å bli familiebil for vanlige folk, ikke bare entusiastene. Resultatet blir et valg mellom økt kostnad på ny, klimavennlig bil, eller å sitte med en bensin- eller dieselbil med de høye utgiftene dette medfører, sier Ryste.

«Håpløst»

Også Elbilforeningen er misfornøyd med Vedums grep:

– Regjeringens forslag til moms på elbil er håpløst, uforutsigbart og ubrukelig. Dette spenner bein under Norges mest vellykkede klimatiltak, sier Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu.

– Elbilforeningen er svært kritisk til at regjeringen i dagens forslag til revidert nasjonalbudsjett i stedet for toppmoms plutselig foreslår å innføre full moms på elbiler kombinert med en tungvint og utrygg subsidieordning, sier Bu.

Også Bilimportørenes Landsforening beskriver forslaget som et løftebrudd.

- At regjeringen, fullstendig uten forvarsel, løper fra løftet i Hurdalsplattformen, er svært alvorlig, sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

Mer spisset?

Det er et åpent spørsmål om momsintroduksjonen vil gi en mer spisset priskonkurranse i nybilmarkedet.

«Ny pris er beregnet under forutsetning av at merverdiavgiften veltes fullt ut over i utsalgsprisene. Om avgiften ikke fullt ut veltes over, kan prisøkningen bli noe mindre enn dette», skriver Finansdepartementet.

I revidert nasjonalbudsjett skriver regjeringen:

«Det er flere fordeler ved å velge en tilskuddsordning fremfor et begrenset merverdiavgiftsfritak. Elbiler blir over tid mer konkurransedyktige og en tilskuddsordning kan lettere gjøres målrettet og over tid tilpasses slik at en unngår høyere støttenivå enn nødvendig for å nå mål om elbilandel. Da vil det også være enklere å treffe et støttenivå som ESA finner akseptabelt når ordningen må nedskaleres og renotifiseres i fremtiden. En tilskuddsordning gjør det også mer synlig hvor mye staten bruker på å stimulere til elbilkjøp.»