SJEKKET: Statens vegvesen har sjekket omfanget av bærearmproblemene på Tesla Model S og Model X.

Bærearm som knekker:

Krever ikke tilbakekalling av Tesla Model S og Model X

Statens vegvesen har undersøkt om problemene med bakre bærearm på Tesla Model S og Model X utgjør en uakseptabel risiko.

Publisert Sist oppdatert

Etter flere rapporter om brudd i bakre nedre bærearm på Tesla Model S og Tesla Model X  har Statens vegvesen undersøkt om problemet utløser et krav om tilbakekalling, altså at Tesla må kontakte eiere av de aktuelle modellene, for så å rette opp feilen.

Vegvesenet mener det ikke er behov for en tilbakekalling:

«Statens vegvesen har nå konkludert med at det ikke er grunnlag for å kreve tilbakekalling av de aktuelle Teslamodellene. Statens vegvesen vil likevel følge situasjonen nøye fremover, og forutsetter at Tesla rapporterer inn eventuelle nye hendelser.»

Begrunnelsen er: 

● Antallet brudd i bakre nedre bærearm er relativt lavt, sett opp mot det totale antall slike kjøretøy på det norske markedet.

● De rapporterte tilfellene der det har vært brudd i bakre nedre bærearm har skjedd i lav hastighet, ofte under rygging.

● Statens vegvesen har ikke mottatt meldinger om at brudd i bakre nedre bærearm har medført at føreren har mistet kontrollen over kjøretøyet.

● Tesla har gjennomført og dokumentert i tester at kjøretøyene fortsatt er styrbare og kan gjennomføre en kontrollert nedbremsing, hvis et brudd i bakre nedre bærearm skulle oppstå.

● Kjøreegenskapene er lite påvirket av føreforholdene når brudd oppstår. Både ABS (blokkeringsfrie bremser) og ESP (stabiliseringssystem) virker, og gjør at føreren kan gjøre en kontrollert nedbremsing.

IKKE MANGE NOK: Statens vegvesen mener at problemet med bærearmen har et omfang som ikke utløser en tilbakekalling.

Bakgrunnen for at Vegvesenet har sett på saken er at de har en rett og en plikt til se om «kjøretøy eller utstyr til kjøretøy har egenskaper som utgjør en uakseptabel risiko for helseskade».

Hvis de finner at det er en risiko, vil de kreve at produsent eller importør gjør nødvendige tiltak. Dette er regulert i § 6a i produktkontrolloven.

Konklusjonen til Vegvesenet er:

«I denne saken mener Statens vegvesen at brudd i bakre nedre bærearm ikke utgjør noen uakseptabel risiko, og at det ikke er grunnlag for å kreve tilbakekalling av kjøretøyene.»

Tesla Norge ønsker ikke å kommentere avgjørelsen.