NOE HER? Det finnes noen gjengangere under PKK.

EU-kontroll/PKK:

Dette er de vanligste feilene

Nesten én av to biler hadde feil som måtte utbedres før godkjenning kunne innvilges. Og noen problemer går igjen – se oversikt.

Publisert

1.446.177 biler måtte gjennom periodisk kjøretøykontroll (PKK) i 2023, 688.985 av disse ble sendt tilbake med hjemmelekse til eieren. 

Det betyr at hele 47,64 prosent fikk «ikke godkjent» – en stor andel, men likevel marginalt bedre tall enn i 2022.

– Hele 26,7 prosent av manglene er knyttet til bilens bremser, sier Leif Magne Halvorsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

– Det kan være for slitte bremseklosser og bremseskiver, rust på bremseskiver eller bremserør, eller for svak bremseeffekt, sier Halvorsen.

Sjekk selv!

Feil med lys, generelt, følger hakk i hæl. 25 prosent fikk anmerkning her. Den siste av de store er kategorien «aksler, hjul, dekk og hjuloppheng», med 21,5 prosent.

Halvorsen mener at feil med lys er noe eierne ofte kunne ha avslørt på egen hånd, før kontrollene – rett og slett ved å sjekke at alt virker.

Dette gjelder til dels hjul og hjuloppheng, også.

– Ved å følge bilens vedlikeholdsprogram, sjekke mønsterdybden på dekkene jevnlig og å oppsøke et godkjent verksted ved unormale lyder fra bilen på ujevnt underlag, kan man oppdage slike feil fortløpende, sier sjefingeniøren.

Ikke en totalsjekk

Han minner også om dette:

– EU-kontroll er en sikkerhets- og miljøkontroll på kontrolltidspunktet. Det er ikke er en fullstendig tilstandskontroll, og den sier ikke noe om fremtidig reparasjonsbehov eller kjøretøyets driftssikkerhet.

Her er tallene for de 11 hovedkapitlene i kontrollene:

Hovedgruppene under EU-kontroll/PKK

Kontrollkapittel Antall ikke godkjent Andel ikke godkjent
0. Identifikasjon av kjøretøyet12.8770,89 %
1. Bremseanlegg385.49326,66 %
2. Styring67.4304,66 %
3. Sikt58.7114,06 %
4. Lykter, refleksinnretninger og elektrisk utstyr362.00225,03 %
5. Aksler, hjul, dekk og hjuloppheng310.32121,46 %
6. Understell og understellsutstyr129.0418,92 %
7. Annet utstyr46.3863,21 %
8. Skadevirkninger77.7475,38 %
9. Tilleggskontroller for kjøretøyer til persontransport i gruppe m2, m3 (buss)730,01 %
10. Forevisning for trafikkstasjon29520,20 %
Totalt688.98547,64 %

Merk: «Totalt» er antall biler som ikke ble godkjent, disse kan ha hatt mer enn én feil. Kilde: Statens vegvesen

Og her er enkeltpunktene med høyest feilprosent:

Kontrollpunkter der flest kjøretøy ikke godkjennes

Kontrollpunkt Antall ikke godkjent Andel ikke godkjent
1.1.14. Bremsetromler, bremseskiver151.57010,48 %
4.1.2. Hovedlykter - innstilling136.3119,43 %
5.3.1. Fjærer og stabilisator119.3378,25 %
5.3.4. Opphengskuler og foringer114.4937,92 %
4.2.1. Parklys/baklys/kjørelys/markeringslys, tilstand og virkemåte104.1027,20 %
1.2.1. Ytelse - driftsbrems103.7617,17 %
1.1.11. Bremserør65.1354,50 %
1.1.13. Bremsebånd og bremseklosser64.5864,47 %
6.1.2. Eksosrør og lyddempere56.6383,92 %
2.1.3. Styremekanismens tilstand55.5113,84 %

Kilde: Statens vegvesen