GRENSESETTING: Knut Arild Hareide er usikker på om fylkesmyndighetene bør sette fartsgrensene.
GRENSESETTING: Knut Arild Hareide er usikker på om fylkesmyndighetene bør sette fartsgrensene.

Hareide ber om vurdering:

Skal fylkene sette fartsgrensen?

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen vurdere hvem som skal ha myndighet til å vurdere lokale fartsgrenser.

Publisert Sist oppdatert

Fylkene har overtatt ansvaret for fylkeveiene, som følge av at regionreformen brakte såkalt «sams vegadministrasjon» til opphør.

Willfred Nordlund, stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Nordland, har bedt samferdselsminister Knut Arild Hareide svare Stortinget om dette inkluderer ansvar for å fastsette fartsgrensene også.

«I forbindelse med forvaltningsreformen ble sams vegadministrasjon avviklet og fylkene overtok drift og planleggingsoppgavene som Statens vegvesen hadde utført på vegne av fylkene. Likevel er det ikke slik at fylkene har mulighet til å bestemme fullt ut på en del områder som naturlig burde vært tilknyttet eieransvaret, eller deres ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet», skriver Nordlund til statsråden – og spør:

«Vil regjeringen gi fylkene hovedansvar for å også fastsette fartsgrense på fylkesveg, veger de ellers har alt ansvar for, som en naturlig del av fylkenes ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet og lokal kunnskap om den enkelte vei?»

Svaret er så lite opplagt at Hareide har bedt Statens vegvesen utrede saken.

Kan delegeres

I følge Vegtrafikkloven kan departementet gi særlige trafikkbestemmelser for en kommune eller del av en kommune, og myndigheten til å gi slike bestemmelser kan delegeres til Statens vegvesen, kommunen eller lokal politimyndighet.

Men i §40 i den samme loven heter det at «fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket».

«Det ble ikke lagt opp til endringer i myndighetsfordelingen etter vegtrafikkloven, men uttalt at eventuell overføring av kompetanse til fylkeskommunene etter denne lovgivningen må vurderes konkret for den enkelte myndighetsoppgave», skriver Hareide i sitt svar.

Flere fylkeskommuner har tatt opp spørsmålet om tildeling av skiltmyndighet etter vegtrafikkloven som en følge av opphør av sams vegadministrasjon, opplyser Hareide.

«Det er eksempelvis tatt opp behov for tildeling av myndighet for gjennomføring av arbeidsvarsling ved arbeid på fylkesvei», skriver Hareide i sitt svar til Stortinget.

Veiarbeid først

Han har bedt Vegvesenet vurdere behovet for å endre hvem som har myndighet til å bestemme for eksempel skilting ved varsling av veiarbeid – og også fartsgrenser.

«Det er imidlertid nødvendig at myndighetsbestemmelser som skaper praktiske utfordringer for fylkeskommunene som veiholder, som nevnte arbeidsvarsling, prioriteres først», skriver Hareide.

Og statsråden vedgår at lokal kunnskap om veiforhold er vel og bra.

Men:

«Myndighetsfordelingen må sikre ivaretakelse av sentrale og overordnede hensyn til trafikksikkerhet, trafikkavvikling og fremkommelighet, og forutsigbarhet for trafikantene», skriver han.