KRITIKK: Honda – her representert med elbilen e – må fjerne reklame som spiller på Korona-frykten.

Honda får kraftig refs fra Forbrukertilsynet:

Stanser reklame i Norge og Europa etter Motor-artikkel

Honda reklamerte med et kupéfilter som kunne stoppe covid-19. Det fikk Forbrukertilsynet til å reagere. Reklamen er nå fjernet i Norge og resten av Europa.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding og et informasjonsbrev sendt ut til Honda-interesserte i juni i fjor, kunne man lese følgende om produsentens nye luftfilter – som ville bli tilgjengelig i alle modeller:

«EFFEKTIVT LUFTFILTER I BILEN REDUSERER SMITTESPREDNINGEN. Hondas førsteklasses kupéluftfilter hindrer spredning av aktive virus. Covid-19 blir også stoppet.»

Reagerte umiddelbart

Videre i teksten sto det blant annet at dette er et «premium kupéfilter som er svært effektivt i å fange opp et bredt spekter av skadelige bakterier, allergener og også virus som er knyttet til vesentlige helseproblemer, inkludert smitterisiko forbundet med SARS COV-2 viruset.»

Motor kontaktet Forbrukertilsynet, som umiddelbart reagerte. Ikke minst fordi organet har prioritert å overvåke markedsføring som utnytter koronafrykten i samfunnet.

I et brev til Honda Europe ber Forbrukertilsynet om faktagrunnlag som kan dokumentere at «kupéfilteret har en relevant og betydelig effekt på smittespredning av virus, uten vesentlige begrensninger, når man sitter i en bil, også eventuelt sammen med flere andre personer.»

SPILLER PÅ FRYKT: Forbrukertilsynet har vært spesielt på markedsføring som spiller på forbrukernes koronafrykt. Hondas reklame gjør nettopp dette, mener der.
INGEN EFFEKT: Forbrukertilsynet fant lite i dokumentasjonen fra Honda som kunne forsvare markedsføring av at luftfilteret kunne stoppe koronaviruset.

Villedende og forbudt

Honda får frist til 15. desember i fjor med å framlegge denne dokumentasjonen.

I sitt svar til Honda 11. februar i år, takker Forbrukertilsynet for redegjørelsen.

De skriver videre at de har foretatt en nærmere vurdering, og konkludert med at de anser markedsføringen som villedende og dermed forbudt, ifølge markedsføringsloven.

I den svært omfattende begrunnelsen fra Forbrukertilsynet står blant annet følgende:

«Vår vurdering er at Honda i sin markedsføring, herunder med utsagn som «virus som er koblet til betydelig helserisiko», og at det aktuelle filteret «reduserer smittespredningen» og sikrer «det høyeste beskyttelsesnivået av helsen vår og miljøet», utnytter den pågående Covid-19-situasjonen og forbrukernes frykt for smitte. Det vises også her til at markedsføringen som baserer seg på utnyttelse av forbrukernes frykt, er egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning basert på et ønske om trygghet - som ikke får særlig aktualitet, og som forbrukeren ikke hadde foretatt seg ellers.»

SMITTENDE KJØREGLEDE: Du blir glad av å sitte bak rattet i en Honda e, og kjøregleden smitter. Det gjør nok dessverre også koronaviruset, uavhengig av kupéfilteret.

Fjernes permanent

Forbrukertilsynet ber videre Honda Europe om en bekreftelse – senest 4. mars 2022 – på at den aktuelle markedsføringen fjernes permanent og ikke gjentas.

Forbrukertilsynet påpeker også overfor Honda at organet kun har myndighet til å be om stans og fjerning av den aktuelle markedsføringen her i Norge.

Men Honda gjøres oppmerksom på at tilsvarende pressememeldinger er sendt ut til andre land i Europa, og at de aktuelle bestemmelsene i markedsføringsloven er basert på et EU-direktiv (direktivet om urimelig handelspraksis).

Presidenten svarte

3. mars får Victoria Skorgevik, juridisk rådgiver i tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet, et brev tilbake fra presidenten i Honda i Europa, Axel Taebel.

Han skriver at Honda erkjenner og aksepterer konklusjonen fra Forbrukertilsynet, basert på markedsføringsloven.

Han bekrefter videre at all markedsføringsmateriale rundt dette er permanent trukket tilbake fra det norske markedet, og at Honda forplikter seg til å fjerne materialet i sin nåværende form på det europeiske nettsidene.

Saken avsluttet

I en epost til Motor bekrefter Skorgevik utfallet av saken:

«Vi mottok dokumentasjon fra Honda, men vi har vurdert at denne dokumentasjonen ikke ga grunnlag for påstandene i Hondas markedsføring. Vi ba derfor Honda om å endre markedsføringen i Norge, og oppfordret også om at de tok en gjennomgang av markedsføringen på EU-nivå. Honda bekreftet etter dette at de permanent fjerner corona-markedsføringen av luftfilteret i Norge og resten av Europa. Saken ble dermed avsluttet.»