VEIKRYSS UNDER HAVET: 200 meter under havoverflaten, nordvest for Stavanger, bygges denne trafikkmaskinen som del av Rogfast

Nå spikres Rogfast:

Gigantprosjektet betyr nye milliarder i bompenger

Gigantprosjektet Rogfast er ett skritt nærmere realisering når Stortinget nå vedtar finansieringen. Billig blir det ikke, verken for staten eller bilistene.

Publisert

Fredag avgir transportkomiteen på Stortinget sin innstilling i saken, som skal behandles i salen 18. desember. Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) fra Rogaland frykter ikke lokal bompengemotstand.

– Bompengene er forbigående, man betaler i dag for å ta ferje. Bygges ikke Rogfast, blir det ferje til evig tid. Dette skjønner folk, og de aksepterer derfor bompenger, sier han til NTB.

Hvis alt går etter planen, vil den siste bompengeregningen bli betalt i 2033.

– Rogfast har stor tilslutning blant innbyggere og næringsliv, og vi ser alle fram til rask fremdrift i prosjektet, legger Stensland til.

I den reviderte styringsrammen på 20,6 milliarder kroner har statens andel økt til 8,2 milliarder, mens bompengeinntektene skaffer til veie 12,4 milliarder.

Binder sammen regioner

E39 Rogfast er ett av Norges største samferdselsprosjekter og en del av prosjektet ferjefri E39.

Prosjektet knytter Stavanger-området til Haugalandet, gir en større bo- og arbeidsmarkedsregion og reduserer reisetiden mellom Stavanger og Bergen med omkring 40 minutter.

– Rogfast binder sammen store deler av sørvestlandet, og en av landets viktigste næringsklynger innen energi og maritim sektor blir styrket, sier Stensland.

Prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt ved en levetid på 75 år, ifølge en ekstern kvalitetssikring.

Verdens lengste

Rogfast-utbyggingen startet i 2018 og innebærer kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden med en 26,7 kilometer lang undersjøisk tunnel.

Etter varsel om kostnadssprekk ga samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i november mer penger til utbyggingen.

Det gjorde han gjennom å øke den statlige delfinansieringen fra 20 til 40 prosent.

Den undersjøiske tunnelen blir verdens lengste i sitt slag når den etter planen står ferdig i 2031.

– Boknafjorden deler Rogaland i to. Nå blir nord og sør knyttet tettere sammen, med under én times kjøretid fra Haugesund til Stavanger. Det gir selvsagt fordeler som bedre samarbeid og konkurransekraft, sier Stensland.

392 kroner per passering

I sin proposisjon til Stortinget forklarer Samferdselsdepartementet hvilke betingelser for renter og prisvekst som er lagt til grunn for bompengefinansieringen.

– Med disse forutsetningene er det regnet ut at brutto bompengeinntekter blir på om lag 19,7 milliarder 2020-kroner, inkludert inntektene fra forhåndsinnkrevingen, som startet i 2013, heter det.

Av dette skal 12,4 milliarder dekke deler av investeringskostnadene, 5,6 milliarder finansieringskostnader og rundt 1,1 milliarder innkrevingskostnader og kostnader til drift av bompengeselskapet.

Biler inntil 3,5 tonn skal betale 392 kroner per passering, mens tyngre kjøretøyer må ut med 1.176 kroner.

(©NTB)