PÅ BUNNEN: Polestar, her ved Polestar 2 under rekkeviddetesten sommeren 2022.

Fornøyd med bil-appen?

Volvo, Audi og Polestar på bunnen i app-undersøkelse

Elbileiere har sagt sin mening om bil-appene. Det ga store forskjeller, merkene imellom.

Publisert Sist oppdatert

App-brukervennligheten hos 20 merker er undersøkt, rett og slett ved å be brukerne gi karakterer over et bredt spekter.

Nesten 1400 bileiere fikk en rekke spørsmål om blant annet ...

funksjoner (hvilke som var på plass og hvilke som eventuelt manglet),

hvor enkle disse er å bruke,

oppkobling,

opplæring ... og selvsagt:

● Virker det?

Forskjellene viste seg å være store.

Tesla foran Mercedes

På en skala til maksimalt 1000 oppnådde Tesla 837 poeng og knep dermed seieren med en ganske hårfin margin ned til Mercedes-Benz (833) og Hyundai (827) på andre- og tredjeplass.

I den andre enden av skalaen finner vi Polestar og Audi på delt sisteplass med 571 poeng, samt Volvo hakket over, med 587.

Undersøkelsen er utført av J.D. Power, et stort selskap med dataanalyse i et forbrukerperspektiv som hovedbeskjeftigelse.

Råd å lytte til

Svarene fra brukerne ga noen klare indikasjoner om hva produsentene bør følge med på:

Verst når det gjelder: Appene scorer jevnt over lavest på det som er viktigst for kundene, og høyest på det de fleste opplever som minst viktig – eksemplifisert med brukervennlighet (dårlig, men viktigst) og visuelt uttrykk (bra, men minst viktig).

De betyr mye for eierne: Nesten to tredeler bruker appene minst annenhver gang de skal ut og kjøre. 35 prosent oppga at appene hadde en viss, om enn aldri så liten, innvirkning på deres beslutning om å kjøpe bilen. Her skilte Tesla-eiere seg kraftig ut, med et prosenttall på hele 59.

Lading står sentralt: Over to tredeler av brukerne oppga at de bruker appene til å følge med på lading av batterier.

Nesten alle ønsker flere funksjoner: Over to tredeler av de spurte krysset av for 19 spesifikke, ønskede funksjoner. Bare åtte av disse er å finne på gjennomsnitts-bilappen.

Oppkobling frustrerer: Over en tredel av eierne hadde hatt oppkoblings­problemer i løpet av de siste 30 dagene.

USA-tall

Under finner du listen.

NB: Dette er USA-tallene. J.D Power skal også ha undersøkt fem merker som hovedsakelig er å finne i Europa, og åtte som er mest aktuelle for kinesiske bilkjøpere, men verken disse tallene – eller detaljer som hvilke funksjoner brukerne ønsker – er offentliggjort.

Bilapper: kundetilfredshet

Produsent Score (1000 maks)
Tesla837
Mercedes833
Hyundai827
BMW815
Ford809
Genesis808
Porsche788
Cadillac787
GMC783
Chevrolet775
Kia775
Nissan764
Lucid762
SNITT741
Rivian723
Toyota697
Volkswagen677
Mazda631
Volvo587
Audi571
Polestar571

Kilde: J.D. Power