ET AV STEDENE: Rissna i Sverige er et av områdene der geofencing vil bli tatt i bruk i løpet av januar.

Forsøk i Sverige:

Vil hindre råkjøring ved at bilen selv sier nei

Svenskene tester GPS-baserte fartssperrer.

Publisert Sist oppdatert

I et forsøksprosjekt skal såkalte digitale fartshumper etableres på fire korte veistrekninger i Västernorrland og Jämtland. Det er i første omgang tømmerbiler som skal få utstyret, skriver Vi Bilägare.

«Fartshumpene» møter man ved en form for geofencing, noen ganger kalt «geogjerde» på norsk. Dette betyr i praksis at programvare – GPS – oppfatter når man er innenfor et område, og her kan visse regler gjelde.

Navigasjonsprogramvaren kommuniserer så med annen programvare. I dette tilfellet vil gasspedalen oppleves som «slapp» hvis man kjører fortere enn det som er angitt for området.

Største prosjektet til nå

– Vi har prioritert steder der barn og eldre gjerne beveger seg til fots, på vei til skole og buss, eller fordi de går tur. På denne måten kan vi forbedre trafikksikkerheten med enkle midler, sier Jan Lindgren.

Han er senior utredningsleder i Trafikverket, som tilsvarer Statens vegvesen i Norge.

Dette er det største prosjektet av sitt slag i Sverige noensinne. De fire tettstedene er Timrå, Laggarberg, Hällesjö og Rissna, og Trafikverket har fått skogsindustriselskapet SCA med på laget.

Utstyret vil bli installert i rundt 40 av selskapets biler, går det frem av en pressemelding.

Mulig å overstyre

Hastighetssperrene er ikke absolutte, av sikkerhetshensyn. Det er derfor mulig for førerne å øke farten når det er nødvendig, ved å trykke litt hardere enn vanlig på gassen.

Trafikverket ser for seg at systemet kan få bredere anvendelse.

– Fungerer dette bra, kan vi spre teknikken til flere selskaper og flere bransjer, sier Lindgren – men uten å gå inn på en mer generell bruk, for alle biler.

Det gjør likevel Vi Bilägare, for egen regning. «Geofencing kan komme til å erstatte både fartshumper og fotobokser i fremtiden», skriver nettstedet.

Noe for Oslo?

Og dette er på ingen måte en ukjent tanke.

Så sent som i slutten av november foreslo MDGs gruppeleder i Oslo bystyre, Eivind Trædal, en mer utstrakt bruk av geofencing i Oslo.

Han mener at teknologien kan brukes til å bøtelegge feilparkerte biler, innhente bompenger og også kontrollere fart. Trædal viste til at elsparkesykler fra Voi automatisk senker hastigheten i gågaten Karl Johan.

– Hvis bilen hadde blitt funnet opp etter elsparkesykkelen, ville det vært en selvfølge, sa han til Aftenposten.

Geofencing-forsker Lillian Hansen ved Sintef sier til samme avis at dette er fullt mulig, men at bare enkelte nye biler er utstyrt med nødvendig teknologi per i dag.