TRYGG AVSTAND: Sykkelfelt med liten fare for at syklister og biler treffes.

Undersøkelse:

SUV-er klart farligst for syklister

Det avgjørende ser ut til å være punktet syklistene blir truffet på, ifølge en amerikansk analyse.

Publisert Sist oppdatert

Skader fra harde fall mot underlaget viste seg å forekomme over dobbelt så hyppig i ulykker der SUV-er var involvert, sammenliknet med ulykker med lavere biler, som sedaner.

Og skader der syklistene ble regelrett overkjørt, forekom utelukkende når det var SUV-er involvert.

Disse funnene kommer fra en analyse utført av forsikrings­organisasjonen IIHS, The Insurance Institute for Highway Safety, i USA.

Høydeforskjell

Analysen viser med stor sikkerhet at det er en sammenheng mellom høyden på bilene og skadene syklister får ved ulykker.

Uten at Motor har konkret statistikk å vise til, synes det åpenbart at det må tas et lite forbehold her: Amerikanske SUV-er er sannsynligvis noe høyere enn europeiske i snitt.

Likevel er funnene entydige og tendensen verdt å merke seg.

Oftere hodeskader

Ulykkene ble vurdert ut fra to skalaer. Én handler om hvor på kroppen skadene inntraff, den andre om alvorlighetsgrad. Vurderingene viste at hodeskader forekom 63 prosent hyppigere, og alvorlige skader generelt 55 prosent hyppigere, når bilen var en SUV.

Konklusjonen er:

SUV-er treffer syklistene og slår dem i bakken. Selv når syklistene ikke blir overkjørt, fører disse ulykkene oftere til store skader, når syklistene treffer underlaget.

Ved kollisjoner mellom lavere biler og syklister vil syklistene tidvis havne på bilenes pansere og tak. Komponenter festet til disse delene av bilene skader ofte syklistene. I en sammenlikning er likevel de totale, menneskelige skadene mindre alvorlige.

Analysen fra IIHS bygger på 71 ulykker i staten Michigan. IIHS fester stor lit til funnene, tross relativt få eksempler i utvalget. Dette skyldes at resultatene er svært klare, og at de samsvarer med tidligere undersøkelser.
Materialet er også gjengitt av Vi Bilägare.