VIL UNNGÅ REPRISE: Tretten bru etter kollapsen.

Statens vegvesen:

Stenger 14 tre­bruer etter kollapsen ved Tretten

Statens vegvesen stenger 14 fagverksbruer i tre i påvente av at årsaken til brukollapsen på fylkesvei 254 ved Tretten i Innlandet blir klar.

Publisert

Årsaken til at Tretten bru mandag morgen kollapset over Gudbrandsdalslågen, er fortsatt ikke kjent. Derfor velger Statens vegvesen å stenge 14 fagverksbruer i tre til årsaken blir klar.

– Etter å ha vurdert situasjonen i dag, har vi kommet til at vi må stenge 14 tilsvarende fagverksbruer inntil til vi vet mer om årsaken, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland tirsdag.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener det virker fornuftig at Statens vegvesen følger føre var-prinsippet og stenger de tilsvarende bruene fram til de vet mer om årsaken til kollapsen.

– Det viktigste nå er å ta vare på sikkerheten. Det skal være trygt å ferdes på norske veier, sier Nygård.

Håper bruene kan åpnes raskt

Av de totalt 14 fagverksbruene i tre ligger åtte i Viken fylke, fem i Innlandet og en i Nordland. Omkjøringer vil bli skiltet og trafikantene bes følge med på trafikkinformasjon fra Statens vegvesen.

Samferdselsminister Nygård sier stengningene vil ha store negative konsekvenser for folk og næringsliv, og at han har full forståelse for at situasjonen er krevende.

– Vi håper å kunne åpne bruene igjen så raskt som mulig, men det vil blant annet avhenge av når vi vet mer om årsaken til brukollapsen på Tretten, sier veidirektør Hovland.

Ikke funnet feil i fjor

Tretten bru kollapset 7.40-tiden mandag morgen. En lastebil og en personbil var på brua da den kollapset. Til alt hell kom begge bilførerne kom fra hendelsen i god behold.

Tretten bru er en limtrebru og er av samme konstruksjon som en tilsvarende bru som kollapset på Sjoa i februar 2016. Det ble gjort en grundig inspeksjon av Tretten bru i fjor, uten at man fant noen feil.

Men ekspertene kom med to anbefalinger for Tretten bru. Én av anbefalingene var å forsterke knutepunktene på broen, ifølge Aftenposten. Avisen skriver at verken Vegvesenet eller fylkeskommunen finner dokumentasjon på at dette er blitt gjort.

En fagverksbru består av et system av tre- eller stålstaver som kobles sammen til et fagverk som bærer brudekket.

Brua rives onsdag

NTB får opplyst at arbeidet med å rive Tretten bru starter ved 11-tiden onsdag.

Samferdselssjef Aud M. Riseng i Innlandet fylkeskommune sier det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta å fjerne brua.

– Det er viktig å få åpnet E6 fortest mulig, men arbeidet er svært krevende. Arbeiderne må bruke den tida det tar, for å få gjort dette på en sikker måte, forteller Riseng.

Først vil man starte med å fjerne de to kjøretøyene som står fast på brua.

– Deretter vil selve brukonstruksjonen bli klippet opp, heist på land og fraktet bort, sier samferdselssjefen.

(©NTB)