DET LAKKER OG LIR ...: Skoda Enyaq er en bil mange venter lenge på – uten at vi har belegg for å si at ventetiden er utilbørlig, eller informasjonen dårlig, for denne modellen.

Er ventetiden lang?

Slik er dine rettigheter når bilen blir forsinket

Mange nybilkjøpere venter og venter på bilen. Ventetiden kan bli lang og informasjonen kan ofte være mangelfull. Hvilke rettigheter har du?

Publisert

– Flere forhandlere lar bare tiden gå uten å ta kontakt med kunden de har skrevet en salgsavtale med, sier leder for NAF Advokat, Vigdis Svennungsen.

Hun forteller at NAF har mange henvendelser fra medlemmer som blir mer og mer oppgitt, jo lengre ventetiden på den nye bilen viser seg å bli.

– Mange føler seg nærmest hjelpeløse og lurer etter hvert på rettighetene sine. Har de noe de skulle sagt?

Svennungsen påpeker også at ventetiden for noen innebærer at de må finne midlertidige praktiske løsninger, som å utsette salget av den bilen de har, eller kanskje låne en bil?

Ikke som å fravike

Når det gjelder rettigheter i forbindelse med biler som er forsinket, kan dette ende opp som en drakamp mellom forhandler og kunde.

– Det første det er viktig å være klar over som kunde, er at det er forskjell på å ønske å heve en avtale om kjøp av bil og å avbestille en bil, sier Svennungsen.

– Å av­bestille en bil gjør du fordi du angrer på kjøpet ditt – ikke for at bilen er forsinket, fortsetter hun.

Det å avbestille koster deg i utgangspunktet åtte prosent i avbestillingsgebyr.

Denne saken ble først publisert i magasinet Motor, utgave 4/2022.

– Så når man får tilbud om å avbestille på grunn av forsinkelse, kanskje til en «redusert» pris, blir man lurt?

– Ja. For når du vil fravike en avtale fordi bilforhandleren ikke oppfyller sin del av kontrakten, ønsker du å gå fra denne avtalen nettopp fordi varen ikke blir levert til avtalt tidspunkt. Da kan det også være rimelig å få dekket ekstra kostnader som du kan ha fått på grunn av den forsinkede leveringen, sier Svennungsen.

Hvordan gå fram

Et viktig prinsipp er at du som ønsker å fratre en avtale, innleder en skriftlig dialog.

LEDER FOR NAF ADVOKAT: Vigdis Svennungsen.

– Det første du bør gjøre, er å henvende deg til forhandleren gjennom en e-post, eller på annen skriftlig måte, og gi en tilleggsfrist. Hvis du i verste fall ikke har fått noe informasjon om at bilen er forsinket, eller hvorfor, bør du selvsagt også be om dette.

– Hvor lang bør en tilleggsfrist være?

– Hva som er rimelig, er vanskelig å si konkret, og denne fristen vil kunne forandre seg med leveringstidspunktet. Er dette langt fram, er det også rimelig at tilleggsfristen er litt lenger.

Det finnes svært lite rettspraksis på dette, forteller Svennungsen videre.

– Jeg tenker et utgangspunkt kan være et par måneder, men det må som sagt gjøres individuelle vurderinger. Du kan ikke fragå før det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd.

– NAF Advokat mener også at man kan kreve erstattet tap i forbindelse med forsinket levering?

– Det mener vi, men et viktig prinsipp er at den som fremmer kravet, må kunne dokumentere et tap. Tap kan være utgifter til bompenger, drivstoff og som nevnt kanskje lånebil og lavere pris på den bruktbilen du skal selge. Eller at avgiftene økes ved inngangen til et nytt år.

Slike krav kan likevel være vanskelige, mener advokaten, da man kan bli møtt med motargumenter som at den nye bilen vil holde seg bedre i pris hvis den blir senere levert.

– Men et annet spørsmål er jo om ikke bilforhandleren burde tilby en lånebil hvis de ikke kan levere til avtalt leveringstid.

Ny politikk, økte priser

I budsjettet neste år ble det i oktober varslet nye bilavgifter, som at den såkalte vektavgiften (innbakt i engangsavgiften) som regjeringen har foreslått også skal gjelde for nye elbiler, som tidligere har vært fritatt.

– Bildet er uoversiktlig. Vi mener helt klart at ekstra avgifter som påløper etter avtalt leveringstidspunkt bør betales av importør/forhandler. Det er ikke riktig at vi som forbrukere blir «sittende igjen» med økte utgifter og dermed med «svarteper», sier Svennungsen.

– Samtidig må du sjekke kontraktsbetingelsene dine, og du bør lese kontrakten nøye hvis du skal kjøpe, eller har fått et utkast og ikke har signert.

NAF Advokat mener generelt at bilimportørenes og bilforhandlerens skyld på pandemi og krig i Ukraina som har ført til mangel på komponenter, må man kunne forvente at det etter så lang tid er funnet løsninger på. Man kan ikke skylde på «force majeure» i «evig» tid, understreker Svennungsen.

Mange problem­stillinger og frustrasjoner kunne vært unngått med bedre kommunikasjon

Vigdis Svennungsen, leder, NAF Advokat

Husker du meg?

På tross av en eventuell uenighet om hvem som skal bære de økonomiske konsekvensene av forsinket levering, og mulighetene dette gir til å fravike kontrakten – er selve det å fravike en kontrakt som regel ikke ønskelig for de fleste.

Slik markedet ser ut nå, er det i tilfelle mest aktuelt dersom du velger å kjøpe en annen bilmodell, med kortere leveringstid.

– Poenget er jo heller ikke å spisse en situasjon, og mange problemstillinger og frustrasjoner kunne vært unngått med bedre kommunikasjon med kunden. Som forbruker gjør man et kjøp som er et av de største i de flestes liv, underskriver en kontrakt med et leveringstidspunkt, og så «hører man ikke noe mer».

– Dette er mangel på respekt overfor kunden, mener Vigdis Svennungsen.