MERKEFORHANDLER: Møller Bil er landets største merkeforhandler. Her er deres avdeling på Ryen i Oslo.

Forbrukertilsynet:

– Merke-forhandlere er ikke tryggere

Det er ikke tryggere å kjøpe bil hos merkeforhandlerne enn hos bruktbilbutikker, mener Forbrukertilsynet.

Publisert
UNDERDIREKTØR: Sindre Baardsen.

Forbrukertilsynet meklet i fjor i hele 7500 konflikter etter kjøp og salg. Hver tredje konflikt handler om bil og andre kjøretøy.

Basert på sin omfattende erfaring med bilkonflikter, går Forbrukertilsynet nå ut med det mange mener er en brannfakkel:

– Vi har ikke grunnlag for å si at bilkjøperne er mindre trygge hos bruktbilselgerne, eller mer trygge hos merke­forhandlerne, sier underdirektør Sindre Baardsen.

Uttalelsen står i skarp kontrast til merkeforhandlernes gjentatte budskap, om at de både er tryggere og mer seriøse enn ikke-merkeforhandlere.

– Manglende forståelse

Hovedproblemet er ifølge Forbrukertilsynet at de profesjonelle bilselgerne generelt har manglende forståelse for forskjellene mellom lovfestede reklamasjonsrettigheter og garantiene som de selv gir.

De fleste profesjonelle bilselgerne selger bilene sine med en eller annen form for garanti. Ifølge Forbrukertilsynet er disse garantiene ofte mangelfulle.

– Mange garantier gjelder kun motoren, eller inntil et bestemt antall kilometer, sier underdirektør Sindre Baardsen.

Dermed blir kjøpernes garantikrav ofte avslått.

– Bilselgerne har en tendens til å utelukkende forholde seg til innholdet i garantien de har gitt, uten å ta stilling til hvilke rettigheter bilkjøperen har etter loven. Dermed blir krav fra kjøperne ofte avvist, sier Baardsen.

– Mange eksempler

Forbrukerkjøpsloven gir god forbruker­beskyttelse og mange rettigheter. Feilene bilkjøperne reklamerer på, kan derfor ofte være dekket av denne loven, uten at bilselgerne forteller om det, og uten at bilkjøperne er bevisste på det.

– Vi erfarer dette ofte. Det er veldig mange eksempler årlig, sier underdirektør Sindre Baardsen, og fortsetter:

– Vi har et par tusen bilsaker årlig, hvor vi henvender oss til selgende part. Da er svaret ofte at de avviser kjøpers krav og klage, med henvisning til at de påberopte feilene ikke dekkes av garantien.

– Hvor ofte opplever dere slike situasjoner?

– Vi har ikke konkrete tall. Men erfaringen er at dette skjer ofte. Det kan vi trygt si. Alle saksbehandlerne våre erfarer dette ofte.

Mister rettigheter

Bilkjøperne går dermed glipp av sine lovfestede rettigheter.

– Hvis de ikke er bevisste på at de kan ha gode rettigheter etter forbrukerkjøpsloven, kan de gå glipp av mye.

– Hvilke typer bilselgere gjelder dette; merkeforhandlere eller bruktbilforhandlere, eller begge?

– Erfaringen vår tilsier at det kan gjelde alle typer profesjonelle selgere. Vi har ikke grunnlag for å si at det er mindre trygt hos bruktbilselgerne, eller mer trygt hos merkeforhandlerne.

Forbrukertilsynet mener bilkundene bør forvente at bilselgerne har kunnskap om regelverket. Samtidig ser de behov for klarere regelverk i bilhandelen.

– Forskjellene mellom garantirettighetene og lovfestede rettigheter kunne vært tydeligere.

Privatsalg

Det er i Forbrukertilsynets årsrapport at bekymringene for bilkjøpernes rettigheter tas opp av tilsynet.

Også salg av bil mellom to privatpersoner har utfordringer, påpeker Forbrukertilsynet.

I 2022 var 22 prosent av de til sammen 7500 meklingssakene hos Forbrukertilsynet mellom to privatpersoner.

– Ved bilsalg mellom private oppgir ofte selgerne at bilene selges uten garanti. Dermed mener de at de skal bli fritatt for reklamasjonsansvar. Men at bilen selges uten garanti, vil ikke automatisk føre til at selger er fritatt for reklamasjonsansvar etter kjøpslovens regler, påpeker Baardsen.

Vil ikke svare

Administrerende direktør Stig Morten Nilsen i Norges bilbransjeforbund ønsker ikke å svare på uttalelsene til Sindre Baardsen og Forbrukertilsynet.

Bilbransjeforbundet organiserer både merkeforhandlere og større merkeuavhengige bilforhandlere. Nilsen påpeker at Forbrukertilsynet i sin årsrapport ikke konkluderer hva som er tryggest for bilkjøperne.

Han viser også til en spørreundersøkelse Forbrukerrådet gjorde i 2019, hvor kundene forteller at de er minst fornøyde med bilkjøpet når de handler hos en bruktbilforhandler.