FINNER DU IKKE EN STOR NOK PLASS? Det er dessverre ditt problem – stort sett.

Trangt? Bulking?

Hvilke rettigheter har du på parkerings­plassen?

Parkeringshus og parkeringsplasser er en kilde til frustrasjon for mange. Bilene blir større, mens p-plassene gjerne er like små som før. Parkeringshusene er ofte trange, og skadene er hyppige.

Publisert Sist oppdatert

Svaret på hvilke rettigheter du har, er dessverre «ikke så mange» – så lenge eiere og driftere av plassene har fulgt de byggetekniske normene som gjaldt da parkeringsplassene ble bygget.

– Er høyde, bredde og lengde i tråd med opprinnelig veiledning når det gjelder bredde, høyde og lengde på parkeringsplassene, har du ingen sak, sier Frida Solli og Vigdis Svennungsen i NAF Advokat.

– Men hva hvis det er for trangt?

Denne saken ble først publisert i magasinet Motor, utgave 1/2023.

– Da må du finne et annet sted å parkere. Vi finner ingen krav i lov­verket om opp­datering av størrelsen på eksisterende plasser. I praksis vil vi anta at de som eier eller drifter parkeringsplasser, vil utvide plassene for å forbli et relevant parkeringsalternativ.

– Burde det ikke, i den eventuelle mellomtiden, på en eller annen måte varsles før vi begir oss inn i et p-hus hvor mange vil oppleve det er lite rom å manøvrere i?

– Jo, det burde det absolutt. Det er lettere for folk å velge bort et parkeringshus dersom eksempelvis et skilt «advarer» om høyde, bredde, lengde og svingdiameter før du kjører inn.

GIR RÅD: Frida Solli og Vigdis Svennungsen i NAF Advokat.

Parkere utendørs

Det er ikke bare parkeringsplasser i parkeringshus som kan oppleves som trange, det gjelder også utendørs.

Vegdirektoratet sier i sin håndbok om trafikale forhold (fra mai 2019) at bredden på en parkeringsplass for personbiler bør være på 2,5 meter når kjøretøy skal parkere ved siden av hverandre. Lengden bør være på fem meter, men størrelsene er ikke absolutte.

Ved vedlikehold av eksisterende anlegg kan bredden reduseres til 2,4 eller sågar 2,3 meter. Størrelsen er ikke endret siden forrige håndbok fra 2013/2014.

– Og vilkåret er at man skal få plass innenfor de hvite stripene?

– Ja. Vi har fått spørsmål om akkurat det. Men et vilkår er et vilkår. Du kan ikke klage i etterkant.

Shoppingbulking

Et langt vanligere problem enn bot er de såkalte «shoppingbulkene», det vil si at noen slår sin dør inn i siden din – eller kanskje sneier borti på vei ut eller inn ved siden av din bil.

– Her er det en plikt om å oppgi navn og nummer på bilen, slik at du kan erstatte skaden du har forårsaket, påpeker Frida Solli og Vigdis Svennungsen.

– Men dette skjer ikke alltid?

– Nei. Det er nok store mørketall her, så det må en holdningsendring til. Det er ikke greit å skade andres gjenstander og stikke av.

Denne typen småskader innebærer at den som er uheldig og har fått bilen sin skadet, uansett må betale en egenandel for å få utført reparasjonen og kanskje også taper bonus.

– Noen forsikringer har såkalte superdekninger som ikke medfører bonustap. Ofte er det mest kostbare ved å benytte egen forsikring til utbedring av skade nettopp tap av bonus, sier Vigdis Svennungsen.

Kameraovervåket

Mange store parkeringsplasser overvåkes, og det opplyses om dette i forbindelse med oversikt over parkeringsbetingelsene. Opptakene slettes etter en uke og utleveres ikke til andre enn politiet.

Disse opptakene er knyttet til andre opptak, som for eksempel innganger og fellesarealer til et shoppingsenter, og hensikten er først og fremst å forhindre eller sikre bevis i kriminalitet mot senteret.

I private borettslag er i praksis to tredjedels flertall blant beboere blitt lagt til grunn som en grense.

– Det anbefales at overvåkingen vedtektsfestes etter at saken er lagt fram på et allmøte, generalforsamling eller lignende. Det er viktig at overvåkingen kun gjelder egen eiendom, sier Frida Solli.

Øk størrelsen

Forskningsinstituttet Sintef har laget et notat til parkering og bilers størrelse, og slår fast at de gamle størrelsene bør utvides. På 70-tallet var en stor bil regnet en bil som var 180 cm bred og 480 cm lang. Det er mange tvistesaker rundt størrelser på parkeringsplasser, særlig i boligprosjekter.

I dag er 70 prosent av bilene som selges (tall fra 2020 og 2021) bredere enn 180 cm og anbefalt krav foreslås økt fra et utgangs­punkt på 190 cm bredde, høyde minimum 210 cm og svingdiameter økt fra 12 meter til 13 meter. Kort sagt, større p-plasser.

Notatet diskuterer også at vi blir flere eldre og flere over­vektige, som gjør at vi trenger økt manøvreringsrom utenfor bilen for å stige inn og ut.

De byggetekniske kravene er som sagt anbefalinger som skal sikre funksjon, men en dom i lagmannsretten i 2021 slo fast at en anbefaling om bredde 2,5 meter er et absolutt, og utbygger måtte betale 12 millioner kroner i erstatning etter klage fra beboere.

Stor bredde er en sjeldenhet

Noen kan friste med oppdaterte og mer «amerikanske» (minstekravet i USA er 2,7 meter) parkeringsplasser, som Lillestrøm Torv, som vi fant etter et søk på nett.

Parkeringsplassene der ble renovert for snart ti år siden, og på ett plan ble plassene i bredden utvidet med én meter mer enn det som var anbefalt minstekrav for bredde.

Men disse større parkeringsplassene tilhører nok sjeldenhetene.

– Enn så lenge må du nok mange steder kjøre og parkere med hjertet i halsen, sier Frida Solli og Vigdis Svennungsen.