DET VI ALLE VIL UNNGÅ: Det er aldri hyggelig å være nødt til å åle seg ut av en bil, med fare for riper på nabokjøretøyet.
DET VI ALLE VIL UNNGÅ: Det er aldri hyggelig å være nødt til å åle seg ut av en bil, med fare for riper på nabokjøretøyet.

Sintef-anbefaling:

Bilene er blitt bredere – nå kan p-plassene følge etter

Gjennomsnittsbilen har ikke samme bredde som før. Derfor mener Sintef at parkeringsplasser bør bli tilsvarende større.

Publisert Sist oppdatert

«Skal vi bygge for framtida, kan vi ikke basere oss på gårsdagens bilpark», skriver forskningsinstituttet i en kronikk om parkeringsplasser.

Bakgrunnen er Sintefs anbefaling i Byggforskseriens anvisninger om parkeringsplasser og garasjeanlegg, som sendes ut på høring i disse dager.

Sintef slår fast at dagens anvisninger er basert på gamle tall om bilene nordmenn eier og bruker.

Krangling

– Det har vært en god del krangling om størrelsen på parkeringsplasser, og flere tvistesaker. Beboere mener at plassene de får tildelt, er for trange. Vi registrerer også en del bulkesaker, sier Anders Kirkhus, seniorrådgivar i Sintef, til NRK.

Til nå har utgangspunktet vært en gjennomsnittlig bilbredde på 1,8 meter, uten speil. Sintef mener at 1,9 er mer korrekt i dag.

Eierne bestemmer

Som før er det tenkt at marginen bør være på 70 centimeter. Ergo er anbefalingen at utbyggere skal beregne en bredde på 2,6 meter per plass, mot 2,5 meter tidligere.

Forskningsinstitusjonen understreker at dette er anbefalinger. Det er ikke de som bestemmer størrelsen på parkeringsplasser.

– Det er en politisk og markedsmessig beslutning og reguleres gjennom regelverk og tilbud/etterspørsel. Ut fra et klima- og miljøståsted skulle vi gjerne sett at bilene ble mindre og lettere, ikke større og tyngre, skriver Kirkhus i kronikken.