OVER TIL IKKE-FOSSILBIL: – Det offentlige skal ligge foran, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).
OVER TIL IKKE-FOSSILBIL: – Det offentlige skal ligge foran, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Fra 1. januar:

Nye, offentlige personbiler skal ha null utslipp

Personbiler som kjøpes inn av det offentlige, skal fra nyttår være nullutslippsbiler.

Publisert Sist oppdatert

For lette varebiler gjelder dette fra 2023 og for bybusser fra 2025.

Den nye forskriften om energi- og miljøkrav trer i kraft fra nyttår, opplyser Samferdselsdepartementet i en pressemelding julaften.

– Norge skal nå klimamålet vi har satt oss under Parisavtalen. Da er vi nødt til å ta i bruk en rekke virkemidler. Det er nå mulig å gå over til nullutslippskjøretøy i stadig flere deler av transportsektoren, og det offentlige skal ligge foran i dette skiftet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Han påpeker at flere nullutslippsbiler også vil få betydning for luftkvaliteten og føre til mindre støy.

Noen unntak blir det fra nullutslippskravet:

  • Anskaffelser der det primære transportbehovet ikke kan dekkes ved bruk av nullutslippskjøretøy, eksempelvis grunnet klimatiske forhold.
  • Der tilstrekkelig ladeinfrastruktur ikke er tilgjengelig.
  • Ved bruk av biogass i bybusser.

I tillegg er utrykningskjøretøy, herunder politi, brannvesen og tolletatens kjøretøy unntatt fra forskriftens virkeområde. Det samme gjelder NAVs anskaffelser av spesialtilpassede biler til personer med nedsatt funksjonsevne, står det i pressemeldingen.

(©NTB)