VENTER: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) under debatten i Stortinget torsdag.

Synsfeltutfall opp i Stortinget:

Fikk ikke støtte for førerkort-endring

Stortingsflertallet vil ikke åpne for at synsfeltrammede får utvidet adgangen til å teste kjøreferdighetene i simulator. Men ny forskning kan endre lovverket.

Publisert

Fremskrittspartiet fikk ikke støtte fra noen av de andre partiene i Transport- og kommunikasjonskomiteen, da Stortinget torsdag debatterte forslaget om å gi synsfeltrammede som har mistet førerkortet mulighet til å benytte kjøring med simulator eller praktisk prøve for å få en ny vurdering.

Synsfeltutfall

  • Synsfeltet representerer alt vi ser, både rett frem og til sidene, uten å bevege øynene eller hodet. Vi bruker synsfeltet til å orientere oss i trafikken.
  • Synsfeltsutfall kan være små eller store og hvis man har et redusert synsfelt kan man ikke se i de delene av synsfeltet. Årsaker til synsfeltutfall kan være skader eller sykdom i selve øyet, på synsnerven (for eksempel grønn stær) eller synsbanen i hjernen.
  • Det er ukjent hvor mange som har synsfeltsvekkelser, men det rammer mange av de mellom 10 000 og 15 000 som hvert år får hjerneslag. Mange som får grønn stær (glaukom), vil før eller siden også få en grad av synsfeltsvekkelse. 75 000 nordmenn behandles i dag for grønn stær.
  • Systematisk undersøkelse av synsfeltet gjøres med en metode som kalles perimetri, og apparatet man da bruker, kalles et perimeter.

Men forskningen som nå gjennomføres i et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus (OUS), St. Olavs Hospital og Way Trafikkskole, kan føre til endringer.

– Dersom det videre arbeidet med dette gir positive resultater, kan det bli aktuelt å legge til rette for ytterligere bruk av kjørevurdering og også kjøresimulator for å vurdere om helsekravene til synsfelt er oppfylt, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Han kunne torsdag ikke gi noen løypemelding om når en slik endring kan komme.

Skepsis i fagmiljøer

Et flertall i komiteen peker på at endringer ikke må utfordre trafikksikkerheten.

– Vi må uansett ta på alvor den spesielle – og for mange problematiske – situasjonen som oppstår når retten til å kjøre bil blir tatt bort. Det er en stor inngripen i folks liv og endrer hverdagen og arbeidslivet dramatisk for mange. Det er spesielt utfordrende når også enkelte fagmiljøer har uttrykt skepsis til dagens regelverk og praksis, sier saksordfører Jone Blikra (Ap).

Frps fraksjonsleder Frank Edvard Sve mener saken handler om mer enn skepsis i enkelte fagmiljøer.

– Dette gjelder faktisk folk som mister retten til å kjøre bil i et regelverk som er strengere enn det er i veldig mange andre land i Europa. Av en eller annen grunn skal Norge være verdensmester i å gjøre det vanskelig for folk, sier Sve.

– Det finnes ikke noe faglig grunnlag for å si at vi må ha et strengere lovverk enn Europa på dette området. Det er dramatisk for de som blir rammet av sykdommer og mister førerretten, og som opplever dette som veldig urettferdig i forhold til i andre land som faktisk har et helt annet regelverk, sier han.

MER ENN SKEPSIS: Frank Edvard Sve (Frp) under replikkordskifte i Stortinget torsdag.

Ser mot Sverige

Svenske transporteksperter har i en utredning for den svenske regjeringen konkludert med at en ny kjørevurdering eller simulatortest er viktig for å gjøre en god vurdering av når redusert synsfelt påvirker kjøreevnen.

I en vurdering skriver statsråd Nygård at både Statens vegvesen og Helsedirektoratet mener den svensk utredningen i stor grad er relevant også i Norge.

Det skaper forventninger.

– Det er viktig at det regelverket og de beslutninger som direkte påvirker folks hverdag, har legitimitet og blir forstått. Jeg oppfatter komiteens flertall som utålmodige og at det arbeidet som nå pågår for å finne gode og objektive vurderinger av egnethet som sjåfør, er avgjørende for å kunne endre dagens praksis og metode, sier Jone Blikra.