HOVEDVEINETTET: Illustrasjonen viser et utsnitt av nettverket. Se hele nederst i artikkelen.

Vedtatt av EU:

Her blir det mulig å lade hver 6. mil

EU har vedtatt et nytt regelverk som vil gjøre det mye enklere å legge ut på lange elbil-turer gjennom Europa.

Publisert Sist oppdatert

Det nye regelverket er planlagt i lang tid, men ble endelig vedtatt av Europaparlamentet tirsdag denne uken.

Det har to hovedpunkter:

● Det skal være ladesteder for hver 60. kilometer på det europeiske hovedveinettet, Trans-European transport network (TEN-T network). Se hele nettverket på bildet nederst i saken.

● Det skal være enkelt å betale for ladingen. Dette betyr at alle ladestasjonene skal ha løsninger for vanlige betalingskort, uten behov for abonnementer eller liknende.

Alle ladestedene skal være på plass fra 2026, og hvert ladested skal til sammen levere minst minst 400 kW. Innen 2028 skal samtlige ladesteder levere minst 600 kW.

«Som bensinfylling»

Det nye regelverket er en del av EUs «Fit for 55 in 2030 package» – som navnet antyder, er dette EUs plan om å redusere utslippet av klimagasser med 55 prosent innen 2030.

– Reglene vil bidra til mindre forurensing, øke EU-borgernes livskvalitet og bane vei for nye arbeidsplasser. De vil også forbedre lade-infrastrukturen og gjøre lading like enkelt som vanlig bensinfylling, sier den bulgarske saksordføreren, Petar Vitanov.

Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall. 514 stemte for, 52 mot og 74 avsto.

Også busser og hydrogen

En rekke andre punkter ble klubbet gjennom:

● Det skal være hydrogenstasjoner hver 20. mil, et vedtak som får konsekvenser for Norge. Les mer om det her.

● Det skal etableres ladestasjoner for busser og lastebiler langs det samme nettet, hver 12. mil.

● Med utgangspunkt i 2020-tall, skal utslipp fra større båter gradvis reduseres fra 2 prosent i 2025 til 80 prosent i 2050.

Her kan du lese EUs pressemelding om vedtakene.

PS: Også i Storbritannia er det nettopp foreslått en ny regel, skriver Electrek. Her dreier det seg simpelthen om at de eksisterende ladestasjonene må fungere, etter mange år med for dårlig vedlikehold.

EUROPAS VEINETT: EUs nye krav dreier seg om disse rutene.