MOBILEN, TAKK: Førerkortforskriften levner liten tvil om reglene ved kontroll.
MOBILEN, TAKK: Førerkortforskriften levner liten tvil om reglene ved kontroll.

Hvordan skal man «vise frem førerkortet»?

Du må gi fra deg mobilen i politikontroll

En mann nektet politiet å røre førerkortet da han ble stoppet i kontroll – og fikk først støtte i tingretten før saken ble anket. Har du digitalt førerkort på mobilen levner loven ingen tvil.

Publisert Sist oppdatert

Motors sak om MC-føreren som tolket Vegtrafikklovens paragraf 10 helt bokstavelig har vakt stor interesse. «Føreren plikter å vise fram dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen», heter det – og derfor nektet mannen å gi kortet fra seg da han ble målt til 102 km/t i 80-sone i Trondheim.

Loven sier nemlig ingen ting om at man må gi førerkortet fra seg, bare at det må vises frem.

Mannen fikk støtte fra Sør-Trøndelag tingrett, men Frostating lagmannsrett mener lovanvendelsen er åpenbart uriktig og derfor ble saken sendt tilbake til ny tingrettsbehandling.

Ingen bønn

Men mange lesere har spurt hva som ville skjedd hvis mannen hadde hatt digitalt førerkort: måtte han da gitt fra seg telefonen?

Svaret er ja.

I førerkortforskriften som regulerer digitale førerkort heter det i paragraf 15-3:

«For at digitalt førerkort skal være gyldig for kjøring må førerkortinnehaveren godta og følge brukervilkårene, sikre at digitalt førerkort er aktivert, at det kan fremvises og at det er kontrollerbart på enheten. Ved førerkortkontroll må førerkortinnehaver godta at kontrollør holder i mobilen og navigerer i det digitale førerkortet. Kontrollør kan ved kontroll pålegge førerkortinnehaver å oppdatere det digitale førerkortet.»

Lite praksis

Frostating lagmannsrett skrev i dommen at det er lite rettspraksis fra liknende saker. «Det kan skyldes at det er vanlig å etterkomme politiets krav om å overlevere førerkortet for fysisk kontroll», heter det i dommen.

Men i Hålogaland lagmannsrett fikk politiet i 2020 medhold i en tilsvarende sak. Da mente også den lokale tingretten at bilføreren brøt loven da han nektet politiet «å kontrollere ektheten» av førerkortet ved å ikke gi det fra seg.