INGEN DISKUSJON: UP i aksjon – med fysisk kontroll på førerkortet fra en sjåfør som var litt for hard på gassen.

Må til ny rettsbehandling:

Trenger du å gi fra deg førerkort etter fartskontroll?

Må du gi fra deg førerkortet til politiet hvis du stanses i fartskontroll? Eller holder det å vise det fram? Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett er uenige.

Publisert Sist oppdatert

En motorsyklist i slutten av 40-årene ble stanset å ha kjørt i 102 km/t i 80-sone på E6 i Trondheim en julidag i fjor.

Han ble bedt om å vise fram førerkortet sitt, holdt det opp og viste framsiden til politibetjenten. Men da han ble bedt om å overlevere førerkortet for dokumentkontroll, var svaret nei.

Sør-Trøndelag tingrett ga mannen medhold under henvisning til vegtrafikklovens paragraf 10: «Føreren plikter å vise fram dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen».

Retten mener loven skal tolkes helt bokstavelig:

«Ordlyden «vise fram» indikerer at dokumentet må være «synlig» for politibetjenten. Det er ikke et krav om overlevering. Det er på det rene at tiltalte ved å holde førerkortet sitt fremme, har «vist fram» dokumentasjon slik § 10 krever. Ordlyden, «vise fram» kan ikke tolkes utvidende til å også gjelde et krav om overlevering», het det i dommen.

Feil lovanvendelse

Nå har Frostating lagmannsrett, uten ankeforhandlinger, slått fast at dommen bygget på uriktig lovanvendelse.

«Selv om det strengt tatt lest bokstavelig kan hevdes at det kun fremgår av ordlyden i bestemmelsen at framvisning av førerkortet er lovpålagt, er det åpenbart at bestemmelsen inkluderer plikt til å etterkomme et pålegg om overlevere førerkortet for fysisk kontroll», heter det fra lagmannsretten.

Saken er sendt tilbake til tingretten for ny behandling.

PS: Mannen fikk forøvrig også et forelegg på 6400 kroner for råkjøringen.