KLASSIKER OG GAMMEL BRUKSBIL? Bildet, som er en ren illustrasjon, viser en 1939 Adler Trumpf Junior ... og en Audi i bakgrunnen.

Debatt:

«Slitne bruksbiler er ikke det samme som veteraner»

Fremskrittspartiet vil bruke over 1 milliard på slitne bruksbiler. Det kan få store og uønskede konsekvenser, skriver Jørgen Bogen i Landsforbundet av Motor­historiske Kjøretøyklubber (LMK).

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Innholdet gir uttrykk for innsenderens meninger. Ønsker du å sende et leserinnlegg til Motor? Send til redaksjonen@motor.no

I sin nylige foreslåtte endring av definisjonen på veterankjøretøy, har Fremskrittspartiet satt scenen for en kontroversiell debatt som potensielt kan snu opp ned på den etablerte ordningen. Med forslaget nå på bordet i Stortinget har saken fått nasjonal oppmerksomhet, og det står mye på spill for veterankjøretøymiljøet. 

Å åpne opp for bruksbiler som veterankjøretøy kan få vidtrekkende konsekvenser, og det er viktig at både politikere og interessenter nøye vurderer implikasjonene av en slik endring før en beslutning tas. Forslaget om å senke aldersgrensen fra 30 til 20 år har utløst bekymring blant entusiaster og eksperter i veterankjøretøy­miljøet, da det risikerer å bryte med internasjonale standarder og underminere den eksisterende veterankjøretøy­bevegelsen. 

I gruppen kjøretøy mellom 20 og 29 år ruller det rundt i Norge hele 158.831 personbiler, ifølge tall fra Statens Vegvesen. Ser vi på varebiler og lastebiler, blir tallet 292.744 kjøretøy (uten MC), dersom man gjør et enkelt estimat på avgifter staten innkrever fra denne gruppen, vil dette forslaget koste AS Norge over 1 milliard norske kroner årlig, er dette god politikk? 

Fremskrittspartiets forslag om å inkludere disse i veterankjøretøy­kategorien er en potensiell game-changer som ikke bare vil påvirke entusiastene, men også hverdagsbilistene. Det er en realitet at mange av disse kjøretøyene ikke er samlerobjekter, men snarere slitne bruksbiler som i dagens ordning ikke ville passert som veterankjøretøy. Åpning for dette vil føre til en rekke implikasjoner, ikke minst økonomiske, da det kan føre til økt skadestatistikk og dermed kostnader for samfunnet. 

Men det er ikke bare økonomien som står på spill. En konsekvens av en slik endring er at hele veterankjøretøy­bevegelsen risikerer å få et dårligere rykte. Når skader eller andre negative hendelser oppstår med disse «nye» Frp-veterankjøretøyene, vil det være hele miljøet som blir tatt til ansvar. Det vil være en urettferdig situasjon hvor entusiast­kjøretøyene mellom 20 og 30 år ikke vil være de eneste berørte. 

LMK (Landforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber) ser på dette som uheldig politikk. Som representant for 155 klubber og 50 tusen medlemmer stiller vi spørsmål om hvor dette forslaget egentlig kommer fra. 

Vi setter pris på Fremskrittspartiets engasjement, men å utvikle politikk uten å konsultere fagmiljøet på veterankjøretøy er ikke bare dårlig håndverk, det kan også få alvorlige konsekvenser. 

Fremskrittspartiet har sin egen bilgruppe som arbeider med samferdselspolitikk. Hvorfor har ikke denne gruppen tatt kontakt med fagmiljøet på veteran­kjøretøy før de la frem forslaget? Vi har mer enn nok med å sikre at veteran­kjøretøy med nåværende status får kjøre på morgendagens veier. Så hvorfor fokuserer ikke Frp på den gruppen som allerede er? Er deres løsning å utvide antall kjøretøy med veteranstatus? Vi ønsker mer penger til vår bevegelse for å sikre den norske kulturarven, men dette forslaget kommer verken veteran­kjøretøyeiere eller samfunnet til nytte. 

LMK har hatt en 2-timers tur i Oslo sentrum for å se Fremskrittspartiets nye veterankjøretøy, og funnene var skremmende. Det var et kjøretøy for hver 50 meter som vil bli veteran om Frp får det som de vil. Dette var ikke «entusiast­kjøretøy», men skikkelige bruksbiler. Det ble avdekket mange feil og mangler som tyder på at disse mest sannsynlig aldri vil nå 30-årsalderen. Dette fører til en naturlig selektering av entusiast- og veterankjøretøy, der de som når 30 års alder og blir ivaretatt, er de vi ønsker å omfavne. Det er ikke de som har glemt å bytte bil på en stund og ser på det som en billig løsning å beholde den noen år til. 

I lys av de funnene som LMK har gjort, er det tydelig at Fremskritts­partiets forslag om å senke aldersgrensen for veteran­kjøretøy kan føre til uheldige konsekvenser for både veteran­kjøretøymiljøet og samfunnet generelt. 

Ved å inkludere et stort antall bruksbiler som veterankjøretøy, risikerer vi å undergrave den eksisterende veterankjøretøybevegelsen og svekke dens kulturelle og historiske betydning. I stedet for å utvide antallet kjøretøy med veteranstatus bør fokus ligge på å styrke og bevare de kjøretøyene som allerede har oppnådd denne statusen. Det er viktig at politiske beslutninger som angår veterankjøretøymiljøet, tas i samråd med fagmiljøet og med respekt for de etablerte internasjonale standardene. 

Fremskrittspartiet bør revurdere sitt forslag og arbeide for å styrke den eksisterende veterankjøretøyordningen, slik at vi kan sikre bevaringen av vår motorhistoriske arv for fremtidige generasjoner. 

Ikke bland den norske kulturarven med slitne bruksbiler!

Oppdatert 27. april – under ser du Fremskrittspartiets svar: