FREMSKRITTSPARTIETS BILGRUPPE: Fra venstre Frank Sve, Per Kristian Solbak, Hans Andreas Limi, Marius A. Nilsen, Espen Espeset og Morten Stordalen.

Debattinnlegg om veteranbiler:

– Ønsker bedre ramme­betingelser for veteran­kjøretøy

Fremskrittspartiet går inn for at veteranbileiere skal få et enklere bilhold.

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Innholdet gir uttrykk for innsenderens meninger. Ønsker du å sende et leserinnlegg til Motor? Send til redaksjonen@motor.no

Kjøretøy er både hverdagstransport og kultur. Vi går nå inn i en periode der tusenvis av nordmenn henter frem sesongkjøretøy som bidrar til et spennende mangfold på norske veier. Frp mener at definisjonen av et veterankjøretøy skal reflektere når et kjøretøy går fra å være et transportmiddel til å bli et entusiastkjøretøy. Veterankjøretøy brukes ikke som daglig transportmiddel, og Frp mener at slike kjøretøy skal være avgifts- og reguleringsfrie i størst mulig grad. Derfor fremmer vi nå forslag i Stortinget om bedre rammebetingelser for veterankjøretøy.

Gjennomsnittlig levealder for et kjøretøy i Norge er nå 19,2 år. Frp mener at en årsgrense på 20 år for veteranstatus er bedre i samsvar med når kjøretøy i praksis går over til å bli entusiastkjøretøy enn dagens regel om 30 år.

I Fremskrittspartiets regjeringstid ble det gjennomført fritak for engangsavgift ved import av kjøretøy mellom 20 og 30 år, etter at først importavgiften for kjøretøy over 30 år ble avviklet. Nå er det på tide at slike kjøretøy gis veteranstatus og med dette fritas for omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift.

Innblanding av etanol i bensin skaper vanskeligheter for mange eldre kjøretøy.

Tidligere var tilgangen på etanolfri bensin (98 oktan E0) en selvfølge, slik er det dessverre ikke lenger. Frp mener at det må gis en garanti for at etanolfri bensin skal være tilgjengelig i hele landet, slik at folk kan ha mulighet til å bruke kjøretøyene sine.

Siden regelen om EU-kontroll ble innført, har det vært et etablert unntak for eldre kjøretøy. Unntaket gjelder nå for kjøretøy over 50 år, men har blitt avgrenset til å gjelde kjøretøy registrert på en spesiell bestemmelse i kjøretøyforskriften. Regelen tar ikke opp i seg at bruken av veterankjøretøy er den samme uavhengig av hvilken bestemmelse som er benyttet ved bilens registrering.

Sverige har innført fritak for alle kjøretøy over 50 år, nå forslår Frp at samme regel skal gjelde for kjøretøy i Norge.