ADVARER: Colin McKerracher, leder for Bloomberg NEF, sier utviklingen med stadig økt rekkevidde på elbilene kan få dramatiske effekter.

Advarer mot rekkevidde-trend:

Så mye har elbil-rekkevidden økt siden 2018

Den gjennomsnittlige rekkevidden på elbiler har økt med over 10 prosent årlig de siste fem årene. Utviklingen kan få dramatiske konsekvenser, advarer eksperter.

Publisert

Eksperter hos Bloomberg NEF har i en undersøkelse lagt frem tall som viser at den gjennomsnittlige rekkevidden har økt 10 prosent årlig siden 2018, basert på typegodkjent rekkevidde for biler i alle segmenter i verdens tre største elbilmarkeder (Kina, USA og Europa som til sammen utgjør 93 prosent av verdens elbilmarked).

Rekkevidde-snittet er opp fra om lag 230 km i 2018 til over 340 km i 2022.

Og prinsippet gir dette hva alle elbil-eiere ønsker seg: Lengre rekkevidde mellom ladestoppene.

Men Bloombergs eksperter sier utviklingen vil gjøre det nødvendig med kraftfulle grep på minst to områder:

  • Økte insentiver for elbiler med mindre batterier og kortere rekkevidde.

  • Storstilt utbygging av hurtigladere i nasjonale nett, langt mer omfattende enn til nå.

Forsterker råvarepress

Ifølge tallene som Bloomberg NEF presenterer i sin Electric Vehicle Outlook 2023, har både SUV-er, små og mellomstore biler fått betydelig økt rekkevidde, bare de store bilene (som til gjengjeld utgjør ganske få modeller) har omtrent samme rekkevidde-snitt som i 2018, om lag 450 km.

For småbilene har snitt-rekkevidden økt fra 180 til ca. 240 km, for de mellomstore fra 300 til rundt 420 km, og for SUV-er i ulike størrelser fra drøyt 250 til om lag 380 km.

Kan stanse opp

Bloomberg opererer med ulike scenarier for utviklingen av batterimarkedet de neste 10-20 årene, men i alle varianter vil dagens utvikling forsterke behovet for særlig litium og nikkel, to mineraltyper som allerede har høy etterspørsel.

Og ytterligere økt etterspørsel vil bety høyere priser, i siste ledd også på elbilene som må bli billigere enn bensin- og dieselbiler for å få et globalt gjennombrudd.

«Hvis rekkevidden bare fortsetter å øke, så vil til slutt både volum og vekst stanse opp», skriver Colin McKerracher, leder for Bloomberg NEF.

Han er tydelig i anbefalinger til myndigheter om å prioritere økonomiske insentiver til biler med ordinær rekkevidde, samtidig som et bedre og mer effektivt ladenettverk vil gjøre det økonomisk uklokt å kjøpe biler med store batteripakker.

Økonomiske lover

Og hvis ikke myndighetene har kraft, vil de økonomiske tyngdelovene kunne slå inn, skriver han – og bruker en av de nye amerikanske kraftpakkene som eksempel, GMs kommende el-utgave av Chevy Silverado.

Med en batteripakke på 200 kWt vil batteriet alene bety en kostnad på mellom 250.000 og 270.000 kroner for produsenten.

«Bilprodusenter kommer ikke til å klare konkurransedyktige marginer på slike biler slik prisbildet ser ut på batterimarkedet de neste tre til fem årene. Og hvis bilprodusentene ikke tjener penger, så kommer de ikke til å pøse store volumer av slike biler», skriver McKerracher.

Han påpeker riktignok at nye batteriteknologi – faststoff eller natrium-ion-batterier er to av løsningene som nevnes oftest – kan ha effekt, men de er ennå uprøvet i stor skala.