FEIL RETNING: Tallet på omkomne i trafikken økte betydelig fra 2021 til 2022.

118 personer om­kom i trafikken i 2022

I alt 118 personer har mistet livet på norske veier i 2022. Det er 38 flere enn i 2021.

Publisert Sist oppdatert

I desember mistet åtte personer livet, mot fem i 2021. Det viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

– Jeg er bekymret over utviklingen. Vi har satt oss ambisiøse mål for trafikksikkerheten. Arbeidet mot trafikkdøden fortsetter med uforminsket styrke. Én trafikkulykke med drepte eller hardt skadde er en for mange, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Flest menn

Hver tredje omkomne i 2022 er i alderen 65 år eller eldre. Tre av fire omkomne i 2022 er menn.

– Med en aldrende befolkning er dette en utvikling som bekymrer. Vi må bruke vår erfaring i trafikken på en positiv måte, sier Hovland.

– Et mørkt år for trafikksikkerheten

De fleste dødsulykkene skjedde i mai, juni og august. Den vanligste ulykkestypen er møteulykker med 42 døde, og utforkjøringer med til sammen 33 døde.

To av de omkomne i trafikken i år var barn under 16 år.

– Året vi nå har lagt bak oss, har vært et mørkt år for trafikksikkerheten. Altfor mange kom aldri fram dit de var på vei, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

– Ulykkesbildet vi har hatt i 2022, er svært bekymringsfullt og er en tydelig påminnelse om at vi må fortsette å holde trykket oppe i trafikksikkerhetsarbeidet, legger han til.

Antallet hardt skadde i trafikken har ikke økt, ifølge Statens vegvesen.

– Tragisk år

2022 har vært et tragisk år for trafikantene, mener Trygg Trafikk.

21 av de omkomne var MC-førere, noe som er seks flere enn året før og det høyeste tallet siden 2016.

For månedene med høysesong, fra mai til august, utgjør omkomne på motorsykkel 25 prosent av alle drepte i trafikken.

– Økningen i antall drepte på MC er bekymringsfull, og fagmiljøene gjør mye for å finne tiltak som kan motvirke denne utviklingen. Motorsykkel er et krevende kjøretøy som krever høy kompetanse og regelmessig trening av førerne, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

I fjor var det også betydelig flere som omkom på sykkel sammenlignet med tidligere år.

Det er særlig fem omkomne på elsparkesykkel og to på elsykkel som slår ut på statistikken.

Elleve dødsulykker med vanlig sykkel er dobbelt så mye som de tre foregående årene.

(©NTB)