LITE SALGSIVRIGE: En undersøkelse viser at de fleste selgerne i tyske bilforretninger anbefaler bensin- eller dieseldrevet Golf fremfor elbilen ID.3.
LITE SALGSIVRIGE: En undersøkelse viser at de fleste selgerne i tyske bilforretninger anbefaler bensin- eller dieseldrevet Golf fremfor elbilen ID.3.

Tyske VW-selgere anbefaler ikke elbil:

Selger heller diesel-Golf enn elektriske ID.3

Tyske bilselgere hevder det tar dobbelt så lang tid å selge en elbil som en bil med forbrenningsmotor. Men fortjenesten er likevel bare halvparten så stor.

Publisert

Volkswagen har satt i gang en enorm offensiv for å endre selskapet fra å være produsent av bensin- og dieselbiler til å bli et ledende elbilmerke.

En undersøkelse gjennomført av miljøorganisasjonen Greenpeace viser imidlertid at det svikter på forhandlerleddet, melder WirtschaftsWoche, et ledende tysk finans- økonomi- og næringslivsmagasin.

Greenpeace kritiserer blant annet VW for manglende opplæring av selgerne.

De sendte testpersoner som poserte som bilkjøpere til diverse forhandlere for å finne ut hvordan det er å være potensiell elbilkunde, og resultatene var ifølge organisasjonen nedslående.

Selgerne fremla ifølge Greenpeace for «kundene» myter omkring elbil som i de fleste tilfeller for lengst er tilbakevist

«Disser» elbilene

På spørsmål fra testpersonene ble det i undersøkelsen rapportert om svar fra bilselgerne som gikk ut på blant annet at det er for tidlig å kjøpe elbil, fordi infrastrukturen ikke vil være på plass før om tidligst fem år.

Selgere trakk også frem ulemper knyttet til elbiler som lang ladetid, høy vekt og at batteriproduksjonen fører til barnearbeid. En selger hevdet at en elbil kan gå maksimalt 15.000 km i året fordi batteriet ikke vil tåle mer. En annen hevdet at hvis for mange kjøper elbil, vil strømnettet kollapse.

Wirtschaftswoche har undersøkt saken nærmere og har funnet flere forklaringer på forhandlernes manglende vilje til å selge elbiler.

Forhandlerne oppgir at de har marginer på 16 til 18 prosent på en tradisjonell «fosilbil», altså en bil med forbrenningsmotor - typisk en Golf eller Passat med bensin- eller dieselmotor.

Tjener mindre på elbil

Marginen på de elektriske ID-modellene skal derimot være bare seks prosent. Det gir med andre ord svært begrenset mulighet til å gi noe rabatt å snakke om ved nybilkjøpet. Derimot kan kunden som snuste på en ID.3, godt bli tilbudt et «røverkjøp» på en Golf Diesel og heller velge denne.

Årsaken til denne ubalansen ligger ifølge WitschaftsWoche i at VW introduserte et nytt salgssystem for ID.3, en såkalt agent-modell. Det innebærer at Volkswagen er kundens direkte kontraktspartner, forhandlerne fungerer bare som agenter.

De gir råd, utfører testkjøringer og håndterer leveransen. De uavhengige forhandlerne trenger ikke lenger å forhåndsfinansiere kjøretøyene, så de bærer mindre økonomisk risiko enn i tradisjonelt salg.

Skylder på behov for stabilitet

På spørsmål fra magasinet uttaler VW: «Agentmodellen gir oss muligheten til å sikre en høy grad av prisstabilitet med ID.3. Dette er igjen grunnlaget for en sikker og passende provisjon for våre handelspartnere».

VW setter heller ingen kvote for antall lavutslippsbiler/elbiler forhandlerne må selge. Da er det naturlig at forhandleren velger å konsentrere innsatsen sin på det som gir høyest avkastning.

For de fleste selgere er bruttoprovisjonen også den viktigste komponenten i godtgjørelsen deres, ifølge Greenpeace. Det vil si en andel av forskjellen mellom salgsinntekt og anskaffelseskostnad.

Lite forhandlingsmonn

Det anslås av forhandlerne at rundt tre fjerdedeler av VW-virksomheten jobber med brutto provisjon. De kan, ifølge rapporten, oppnå en høy godtgjørelse med forhandlingsevner når det gjelder biler med forbrenningsmotor, men dette alternativet gjelder ikke ID-modeller, der selgeren ikke har utsikter til en særlig god avtale.

Ifølge forhandlerne WirtschaftsWoche snakket med, bruker selgerne dessuten omlag dobbelt så lang tid på rådgivning og veiledning til en elbilkunde somen fossilbilkunde. Når fortjenesten i tillegg er lavere, er valget enkelt for de fleste.