KREVER GJENNOMGANG: Arbeiderpartiet krever full gjennomgang av svakhetene ved bominnkrevingen. Foto: Geir Olsen

Reagerer etter avsløringer:

Krever full gjennomgang

Arbeiderpartiet ber om full gjennomgang av Autopass-systemet etter Motors avsløringer av svakheter med bompengeinnkrevingen. – Vi kan ikke ha det slik, sier stortingspolitiker Kirsti Leirtrø. Men samferdselsministeren forsvarer dagens ordning.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Ap reagerer på svakheter i bompengesystemet.

Gjennom flere artikler har Motor dokumentert svakheter i bompengesystemet. Blant annet kan hvem som helst bestille bompengebrikke til bilen din, og dermed følge dine bevegelser.

– Det er veldig bra at Motor har avdekket dette, sier Kirsti Leirtrø, Arbeiderparti-medlem i transportkomiteen på Stortinget.

Hun stiller nå samferdselsminister Knut Arild Hareide spørsmål om hva statsråden vil gjøre med svakhetene.

– Avhengig av statsrådens svar vil vi vurdere å fremme et representasjonsforslag, sier Leirtrø.

VIL HA SVAR: Kirsti Leirtrø, Ap-representant fra Trøndelag. Foto: Bernt Sønvisen

IT-sikkerhet

Hun ber også Datatilsynet om å engasjere seg.

– Datatilsynet bør gå gjennom innkrevingssystemet for å avklare om personvernet er ivaretatt. Men det kan det umulig være ifølge Motors artikler, sier hun.

Leirtrø viser til at før hun ble heltidspolitiker jobbet hun med IT-sikkerhet.

– Her har Vegdirektoratet vært mer opptatt av funksjonalitet enn å tenke på hver enkelt bileiers trygghet.

– Åge Jensen i Vegdirektoratet ønsker at bileier automatisk varsles når det bestilles bompengebrikke. Er det en god nok løsning?

– Nei. Men en slik ordning kan innføres nå inntil man får et bedre system. Bilistene må være trygge på at de ikke overvåkes.

Hareide forsvarer

Men samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) forsvarer dagens system for bompengeinnkreving.

– I likhet med alle automatiserte betalingsløsninger vil det dessverre være noen som forsøker å svindle systemet – og som klarer det. Vi har likevel valgt å ta i bruk slike løsninger selv om det kan innebære en risiko for at noen svindler, eller at passeringen blir priset feil av andre årsaker, skriver Hareide i et svar til Bård Hoksud (Frp).

Han stilte spørsmål til Hareide etter at Motor avslørte hvor lett det er å bruke bompengebrikke for elbiler i en bil som går på bensin eller diesel.

Varsler tiltak

Samtidig varsler samferdselsministeren tiltak etter Motors reportasjer.

– Det er viktig å sette inn tiltak for å redusere svinnet. Bompengeselskapene har også mulighet til å foreta stikkprøver, sier han.

Han gjentar Vegdirektoratets forhåpninger om at en ny teknisk systemløsning er planlagt satt i drift i løpet av 2021.

– Systemet vil muliggjøre at passeringer som foretas med en uriktig brikke prises til kjøretøyets takstgruppe, skriver Hareide i et svar til en annen stortingspolitiker, Bengt Fasteraune (Sp).