USTABILT: Førerstøttesystemene til VW fungerer ofte ypperlig, men ikke adaptiv fartsholder sammen med skiltleser.

NAF om førerstøttesystemer:

– Eiere kan kreve prisavslag eller kompensasjon

Advokatene i NAF åpner for at sviktende førerstøttesystemer – primært upålitelige skiltlesere – kan være grunnlag for prisavslag eller kompensasjon fra importør.

Publisert Sist oppdatert

Advokatene uttaler også at god dokumentasjon kan frita en fører for ansvaret ved ulykker eller regelbrudd.

Motors omtale av de plutselige og formålsløse oppbremsingene som rammer biler med fartsholder og skiltleser, har gitt en rekke tilbakemeldinger fra sjåfører som har havnet i trafikkfarlige situasjoner – liknende den Motor dokumenterer i denne videoen.

Påfallende mange refererer til opplevelser på veier og i tunneler i Bergen og omegn, som denne føreren av en Audi e-tron har loggført.

Svaret vi så langt har fått på våre spørsmål til importøren av Audi, VW og Skoda – som utgjør et klart flertall av modellene vi har fått tilbakemeldinger på – går rett og slett ut på å slå av skiltleseren.

Les siste fra Motor:

I en uttalelse knyttet til problemstillingene rundt de upålitelige førerstøttesystemene, åpner NAFs advokater for at en bileier eller fører kan gå klar av både erstatnings- og straffansvar dersom det kan dokumenteres at bilens sviktende systemer har påført skade eller regelbrudd.

Sjokkartet

Her er to relevante eksempler:

  • Sjåfør ble registrert i 100 km/t i fotoboks der fartsgrensen var 80 km/t. Hevder skiltleseren registrerte et 100-skilt og at fartsholderen justerte bilen opp til ulovlig høy hastighet.
  • Sjåfør lå i 90 km/t på motorvei med fartsholder på. Plutselig registrerte bilen et skilt med 30 km/t, farten ble kraftig redusert, og en bakenforliggende tungtransport måtte bråbremse. Sjåføren forteller om en nærmest sjokkartet opplevelse.
ALVORLIG: Bak rattet på en Volkswagen ID.4 erfarte Motor det samme som vi har gjort på en rekke mye modeller med adaptiv fartsholder og skiltleser, men spesielt på Audi, VW og Skoda: Systemet er svært upålitelig, til tider direkte trafikkfarlig.

Prisavslag

Nå skjedde det heldigvis ingen skade i det siste eksempelet. Men i teorien bør dette være hendelser som beviselig kan relateres til førerstøttesystemene, rett og slett ved å kjøre de samme strekningene på nytt.

NAF Advokat uttaler også at den samme dokumentasjonen kan begrunne mangelskrav (prisavslag, heving eller erstatning, red. anm.) mot forhandler og produsent.

Uttalelsen kan leses i sin helhet her:

«Førerassistansesystemer som adaptiv cruisekontroll, skiltgjenkjenning, selvkjøring osv. reiser en rekke juridiske problemstillinger. Mange av disse problemstillingene er krevende, men det er ikke nødvendigvis fordi reglene er så vanskelige.

Etter vår vurdering ligger hovedutfordringen i denne typen saker derimot i hva som kan bevises og dokumenteres. Feil, mangler og eventuelle ansvarsforhold må – her som ellers – bevises og sannsynliggjøres for å kunne kreve noe, eller for at eier/fører skal kunne unngå å havne i ansvar.

Med en forutsetning om at hendelsesforløpet og de faktiske forhold kan bevises, kan sviktende assistent-systemer tenkes å begrunne mangelskrav mot forhandler og produsent.

Videre kan en bileier eller fører også tenkes å gå klar av både erstatnings- og straffansvar der bilens sviktende systemer har påført en skade eller er årsak til trafikale overtredelser.

Vi er dessverre kjent med at mange opplever problemer med systemene i bilene sine, og vi skulle gjerne sett at bilbransjen var mer imøtekommende overfor forbrukerne i slike tilfeller.»