GRANSKING: Politiet på ulykkesstedet langs E18 i sommer.
GRANSKING: Politiet på ulykkesstedet langs E18 i sommer.

Trailersjåfør påkjørt og drept på E18:

90 dagers fengsel for grov uaktsomhet med autostyring

Sjåføren som hadde bilen på autostyring da han kjørte på en mann på E18, er dømt til 90 dagers fengsel for grov uaktsomhet.

Publisert

I følge dommen fra Aust-Agder tingrett var ikke sjåføren tilstrekkelig aktsom da han skulle passere en trailer som delvis sto ute i veibanen på nye E18 i Arendal.

Føreren av traileren hadde parkert på veiskulderen etter at han fikk problemer med lasten sin. Ulykken skjedde da trailersjåføren sto i veibanen, like ved traileren.

Sjåføren av en Tesla Model S kom nordover i høyre felt på firefeltsveien med bilen på autostyring da han vel 200 meter etter utgangen av en tunnel traff trailersjåføren, som omkom på stedet.

Flertallet i en delt tingrett mener Tesla-sjåføren var grov uaktsom da ulykken inntraff om formiddagen 29. mai i år.

Bremset ikke

Det var sol og tørr veibane da ulykken skjedde, og retten mener Tesla-sjåføren burde ha gjort tilpasninger i kjøremønsteret da han så traileren på veiskulderen. Undersøkelser viser at traileren var godt synlig på 350 meters avstand.

Tesla-sjåføren hevder han la bilen til venstre i kjørebanens høyre fil, men kjøredataene fra bilen underbygger ikke den forklaringen.

Autostyringen var satt med en fart på 98 km/t «ca. 31 sekunder før sammenstøtet. Fra autostyringen ble aktivert og frem til ulykken, ble ikke farten endret. Kjøredataene viser også at tiltalte ikke foretok noen merkbare dreininger på rattet til venstre før kollisjonsøyeblikket», heter det i dommen.

Delt rett

Tesla-sjåføren har forklart at han ikke skiftet fil fordi han trodde det var en annen bil i venstre kjørebane.

Dersom «skifte av fil ikke var mulig, så burde tiltalte ha bremset kraftig ned før han passerte traileren. (...) Tiltalte har uansett ikke holdt tilstrekkelig avstand ved passeringen. Slik forholdene var på stedet synes det klart at tiltalte har utvist mer enn kun en kortvarig uoppmerksomhet som alle førere må erkjenne at en gjør seg skyldig i fra tid til annen, da han kjørte. Uaktsomheten omfatter videre dødsfølgen», heter det videre.

Men retten var delt i spørsmålet om uaktsomheten var grov.

«Tiltalte ikke har foretatt seg noe for å redusere den farlige situasjonen. Det var gode kjøreforhold og tiltalte hadde god tid til å vurdere og tilpasse seg trafikkbildet. Likevel valgte tiltalte å kjøre i ca. 100 km/t, delvis inn i skyggefeltet fra traileren. Dette er en handling som rettens flertall finner svært klanderverdig og som gir grunnlag for sterk bebreidelse», mener flertallet.

Den ene meddommeren mener derimot «at skyggefeltet fra traileren har påvirket trailersjåførens synlighet, samt at lysene fra traileren var vanskelig å se i sollyset. Det var heller ikke satt opp varseltrekant på stedet».

I tillegg til fengselsstraffen på 90 dager, må Tesla-sjåføren betale 250.000 kroner i oppreisningserstatning til to av trailersjåførens etterlatte. Han ble også fratatt førerkortet for en periode på tre år og seks måneder.