ET AV DE DYRESTE PROSJEKTENE: Fra E16 mellom Stanghelle og Arna. Dyrt, men ikke høyest prioritert.

Vegvesenet med 200 nye prosjekter:

– Vi prioriterer de lange strekningene

Statens vegvesen la mandag fram en liste med store veiprosjekter. Der prioriteres de lange strekningene, sier utbyggingsdirektøren.

Publisert Sist oppdatert

– Vi prioriterer langs de lange strekningene, sier direktør for utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, ifølge NRK.

Mandag la de fram en oversikt over 200 prosjekter som skal bidra til å stanse forfallet på riksveiene. Dette inkluderer blant annet nye gang- og sykkelveier, utbedring av skredfarlige punkter, samt nye rekkverk.

Disse fire er viktigst

Fire vei- og tunnelprosjekter ble trukket fram til å ligge øverst på Vegvesenets prioriteringsliste:

  • E134 Oslofjordforbindelsen,
  • E134 Røldal-Seljestad i Vestland,
  • E6 Megården-Mørsvikbotn i Nordland og
  • E16 Hylland-Slæen i Vestland.

Kostnadene på disse prosjektene varierer fra 1,9 milliarder til 12,4 milliarder kroner.

I forrige uke varslet regjeringen en styrking av drift og vedlikehold med 1,2 milliarder kroner i revidert budsjett, noe som tas godt imot hos Vegvesenet.

Lading for tunge kjøretøy

– Vi tror dette blir et vendepunkt der vi kan ruste opp riksveiene, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland (bildet) i en pressemelding.

Hun peker på at 84 prosent av alle nye personbiler er elbiler.

Nå har Vegvesenet pekt ut flere strekninger hvor det må etableres ladestasjoner for tunge kjøretøy, blant annet langs riksvei 3 i Østerdalen, E18 i Aust-Agder og riksvei 7 i Gol.

– Nye steg skal tas mot nullutslipp. Nå er det varebilene som kommer. Fremover er det viktig å sørge for at tungbilene kommer etter. Her må staten bidra ved til å legge godt til rette for ladeplasser, sier hun.

Store prosjekter rangert etter kostnad

Vei Beskrivelse Pris
E16Arna–Stanghelle181 mrd. kr
E6Megården–Mørsvikbot124 mrd.
E19Retvet–Vinterbro98 mrd. kr
E39Ringvei øst Vågsbotn–Klauvaneset68 mrd. kr
E134Oslofjordforbindelsen byggetrinn 264 mrd kr
E39Ådland–Svegatjørn (Hordfast)49 mrd. kr
E39Osli–Ålgård43 mrd. kr
E39Storehaugen–Førde39 mrd. kr
Rv 22Glommakryssing39 mrd. kr
E39Ålesund–Molde (Møreaksen)32 mrd. kr
E134Saggrenda–Elgsjø28 mrd. kr
Rv5Erdal–Naustdal28 mrd. kr
E8Flyplasstunnelen Tromsø23 mrd. kr
E16Hylland–Slæen19 mrd. kr
E10Nappstraumen–Å15 mrd. kr
E45Kløfta14 mrd. kr
E39Volda–Furene13 mrd. kr
E134Dagslett–E19 (Viker)5 mrd. kr
E1345Røldal–Seljestad4 mrd. kr

Kilde: Statens Vegvesen og NRK