DELEMANGEL: Forsinkelser i forsyningslinjene fra Asia gjør at Tesla pauser produksjonen ved fabrikken i Tyskland i to uker.

Suez-konflikten:

Tesla og Volvo stanser produksjonen 

Angrepene i Rødehavet får følger for bilproduksjonen i Europa.

Publisert

Tesla stanser all produksjon på sin fabrikk i Grünheide ved Berlin mellom 29. januar og 11. februar, melder Reuters.

Årsaken er transportproblemer som en følge av houthienes angrep mot internasjonal skipsfart i Rødehavet. 

Tesla skal være den første bilprodusenten som melder om produksjonsstans som en følge av konflikten.

Lengre rute

- Den væpnede konflikten i Rødehavet, og de medfølgende forandringene i transportruter mellom Europa og Asia via Kapp det gode håp, får følger for produksjonen i  Grünheide. Den betydelige lengre ruten skaper hull i leveringskjeden, sier Tesla i en kunngjøring.

Omveien tar ti dager mer og skal koste rundt en million dollar ekstra i drivstoff. 

Teslas fabrikk ved Berlin ble åpnet i mars 2022, er merkets eneste produksjonsanlegg i Europa og produserer Model Y.

– Avhengighet av så mange nøkkelkomponenter fra Asia, særlig Kina, har vært et potensielt svakt punkt i alle bilprodusenters forsyningskjede. Tesla er svært avhengig av Kina når det gjelder batterikomponenter, som må bringes til Europa via Rødehavet, som kontinuerlig er en trussel for produksjonen, sier Sam Fiorani, visepresident i  AutoForecast Solutions, som følger bilindustriens forsyningslinjer og produksjon, til Reuters.

Det anslås at 12 prosent av all skipstrafikk i verden går gjennom Suezkanalen, og Fiorani mener det er utenkelig at det bare er Tesla som vil bli berørt av konflikten. 

Volvo-pause

En annen produsent som melder at de også er berørt, er Volvo. De skal ha en tredagers pause i produksjonen på anlegget i Gent, Belgia, i uke 3. 

Årsaken er at leveranser av girkasser har tatt lengre tid grunnet problemene i Rødehavet, ifølge Reuters. 

En talsmann for Volvo sier det ikke vil berøre leveringstider eller produksjonsmål.