TRYGGHET I BUNNEN: Det ladbare batteriet på nye elbiler er oftest plassert som en plate mellom hjulakslingene, som på denne BMW iX-modellen på bildet.

FN-kommisjon med nytt forslag:

Innfører nye krav til elbil-batteriers holdbarhet

FNs økonomiske kommisjon arbeider med nye minimumskrav til holdbarheten i batteriene som brukes i elbiler og ladehybrider.

Publisert Sist oppdatert

Forslaget vil innebære krav til produsenter om at batteriene som brukes i ladbare biler vil tape mindre enn 20 prosent av sin opprinnelige kapasitet i løpet av de fem første årene (eller 100.000 km) og mindre enn 30 prosent de første åtte årene (eller 160.000 km).

Kravet er utformet som en såkalt global teknisk regulering.

– Gjennom dette forslaget vil alle bileiere få presis informasjon om batteriets tilstand og restkapasitet lett tilgjengelig. Det vil ikke minst gi verdifull informasjon i forbindelse med kjøp og salg av brukte elbiler, sier André Rijnders, som har ledet UNECEs arbeid med forslaget.

En serie momenter er trukket frem i begrunnelsene for forslaget, som har støtte fra alle de store bilproduserende nasjonene:

  • UNECE mener det er avgjørende for forbrukernes tillit til den nye teknologien at elbilene har batterier av god holdbarhet.
  • Det er en målsetting at hele miljøavtrykket fra elbilproduksjonen blir så lavt som mulig, ikke bare at man fjerner CO2-utslipp under kjøring.
  • En forsikring om at hvert eneste batteri varer lenger vil lette etterspørselspresset på nødvendige råvarer og redusere avfallet fra brukte batterier.
  • Samtidig skal forslaget hindre at produsenter bruker batterier av dårligere kvalitet for å kunne konkurrerere på pris, som er bakgrunnen for forslaget UNECE.

Nye regler vil ikke tre i kraft før i 2023, skriver det svenske nettstedet Recharge.