FORTSATT HØYAKTUELT, MEN ...: Bildet viser Polestar 2 og Hyundai Ioniq 6 og er fra rekkeviddetesten sommeren 2023.

Ny undersøkelse

NAF: «Elbil­interressen har flatet noe ut»

Andelen som vil velge elbil som sin neste bil, fortsetter å øke. NAF mener likevel at økningen burde ha vært større.

Publisert

I årets utgave av Trafikkbarometeret, som Norstat har laget for NAF, sier 47 prosent av de spurte at de er enige i at deres neste bil skal være en elbil.

Da de samme spørsmålene ble stilt sist gang, i 2021, var andelen 43 prosent. I 2017 var andelen 30 prosent.

– Med stadig bedre utvalg av biler og enklere lading, hadde vi forventet en større økning fra 2021 til i år, sier kommunikasjons­rådgiver Nils Sødal i NAF.

– Stadig færre fordeler for elbiler og innføring av moms og avgifter har gjort at elbilinteressen har flatet noe ut, sier han.

Sødal advarer mot å øke avgiftene på elbil ytterligere og peker frem mot statsbudsjettet, som kommer 6. oktober.

– Vi frykter at de vil øke vektavgiften. Høyere avgifter kan bety at elbilsalget bremses enda mer, og færre kan bytte til elbil. Økte avgifter på nye elbiler kan også påvirke prisene på brukte elbiler, advarer han.

Andelen som er uenige i at deres neste bil skal være elbil, er i år på 22 prosent, mot 24 prosent i 2021.

De som i dag eier en elbil, er klart mest positive til å kjøpe elektrisk igjen. 79 prosent av disse vil ha elbil som sin neste bil. Tallet for dagens bensin- og dieselbileiere er cirka én av tre. Ingen av disse tallene har endret seg noe særlig siden 2021.

Holdning til utsagnet «jeg vil at min neste bil skal være en elbil»

2023 2021 2019 2017
Svært enig23 %17 %13 %11 %
Enig24 %26 %22 %19 %
Verken enig eller uenig23 %23 %29 %28 %
Uenig11 %14 %15 %20 %
Svært uenig11 %10 %12 %11 %
Vet ikke8 %10 %9 %11 %

Årets undersøkelse er utført av Norstat, mens de tre tidligere er utført av Kantar. Alle undersøkelsene er landsrepresentativte vektet på kjønn, alder og landsdel.